Technik Robotyk

TECHNIK ROBOTYK

to specjalista zajmujący się obsługą zrobotyzowanych linii produkcyjnych

 

AROBOTICS TECHNICIAN

It is a specialist dealing with operating robotic production lines

Technicy robotycy są potrzebni w branżach: motoryzacyjnej, maszynowej, elektronicznej, komputerowej, spożywczej i chemicznej, w przemyśle obronnym i lotniczym. Liczba robotów przemysłowej stale rośnie – potrzeba więc specjalistów do ich obsługi.

 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • Kwalifikacja 1

ELM.07. Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki

 • Kwalifikacja 2

ELM.08. Eksploatacja i programowanie systemów robotyki

Co oferujemy:

 • zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rzeszowie
 • zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w firmach branży lotniczej należących do Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „DOLINA LOTNICZA”
 • praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+

Patronat nad kształceniem w zawodzie objęła firma:

Pratt & Whitney Rzeszów S.A. – światowy potentat w dziedzinie produkcji komponentów lotniczych i kompletnych jednostek napędowych.
Ponadto współpracujemy z firmami zrzeszonymi w stowarzyszeniu Dolina Lotnicza.

Sylwetka absolwenta:

Technik robotyk jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • Montażu, uruchamiania i obsługi robotów przemysłowych
 • Monitorowania pracy układów mechanicznych i elektronicznych robotów
 • Programowania robotów przemysłowych
 • Dobierania narzędzi do obróbki materiałów
 • Wykonywania pomiarów wielkości mechanicznych i elektrycznych
 • Wykonywania rysunków elementów konstrukcji robotów

Narzędzia dostępności