Technik Mechatronik

TECHNIK MECHATRONIK

to specjalista wykorzystujący w swojej pracy zawodowej kompetencje mechanika, elektronika, informatyka

 

MECHATRONICS TECHNICIAN

It is a specialist whose position combines the competences of a mechanic, electronic and information technologist

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • Kwalifikacja 1:

ELM.03 – Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

 • Kwalifikacja 2:

ELM.06 – Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik mechatronik: 

 • wyjeżdżają na Międzynarodowe Targi „Automaticon” w Warszawie,
 • odbywają wyjścia na Uniwersytet Rzeszowski i Politechnikę Rzeszowską na wydziały mechatroniczne,
 • mają możliwość odbycia praktyk zagranicznych w Berlinie (Niemcy) i Walencji (Hiszpania)

 

Co oferujemy:

 • zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rzeszowie
 • zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w firmach branży lotniczej należących do Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „DOLINA LOTNICZA”
 • praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+

Współpracujemy z:

 • Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów – światowy lider w zakresie projektowania, produkcji oraz napraw pomocniczych jednostek zasilających APU do wszelkiego typu samolotów pasażerskich.

 

W ramach współpracy z firmą działają klasy patronackie.

 • Ponadto współpracujemy z firmami zrzeszownymi w stowarzyszeniu Dolina Lotnicza.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • instalowania, konserwowania, użytkowanianaprawy urządzeń mechatronicznych,
 • projektowania i programowania urządzeń mechatronicznych,
 • obsługi i programowania sterowników PLC,
 • obsługi urządzeń współczesnych linii produkcyjnych

Technik mechatronik znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym,
 • serwisach samochodowych, sprzętu RTV i AGD,
 • zakładach produkujących i serwisujących sprzęt mechatroniczny,
 • firmach zajmujących się programowaniem sterowników przemysłowych PLC i CNC,
 • przemyśle elektromaszynowym, samochodowym, stacjach serwisowych i diagnostycznych

 

Narzędzia dostępności