Technik Mechanik Lotniczy

TECHNIK MECHANIK LOTNICZY

to specjalista zajmujący się obsługą liniową i hangarową statków powietrznych.

 

AIRCRAFT MAINTENANCE TECHNICIAN

It is a specialist dealing with line and hangar maintenance of aircraft.

Informacje dodatkowe:

Uczniowie w trakcie nauki odbywają szkolenie praktyczne w formie:

 • laboratoriów (pracownie szkolne)
 • zajęć praktycznych (Centrum Kształcenia Zawodowego w Rzeszowie, Pratt & Whitney Aero Power, Linetech S.A.)
 • zajęć praktycznych obsługowych (Linetech S.A, Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej, Aeroklub Rzeszowski)
 • praktyk zawodowych (Linetech S.A., Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej, Aeroklub Rzeszowski, Aeroklub Podkarpacki w Krośnie, EADS PZL Warszawa Okęcie, Pratt & Whitney Aero Power, Heli Onei inne).
 

Zajęcia praktyczne z zakresu obróbki mechanicznej odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ) w Rzeszowie, a z zakresu montażu i serwisowania silników lotniczychw Pratt & Whitney Aero Power.

Zajęcia praktyczne obsługowe statków powietrznych odbywają się w rzeczywistym środowisku obsługowym Linetech S.A., Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej (OKL) w Jasionce i Aeroklubu Rzeszowskiego (AR) w Jasionce.

Praktyki zawodowe realizowane są w Linetech S.A., Ośrodku Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej, Aeroklubie Rzeszowskim w Jasionce, Aeroklubie Podkarpackim w Krośnie, EADS PZL Warszawa Okęcie, Pratt & Whitney Aero Power, Heli One i wielu innych firmach lotniczych).

Nasi partnerzy :

 • Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów – światowy lider w zakresie projektowania, produkcji oraz napraw pomocniczych jednostek zasilających APU do wszelkiego typu samolotów pasażerskich
 • Linetech S.A. – największa na polskim rynku organizacja MRO z kapitałem prywatnym.Najbardziej dynamicznie rozwijająca się firma MRO w Europie środkowo – wschodniej. Prowadzi działalność w siedmiu polskich portach lotniczych:Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Gdańsku, Rzeszowie i Wrocławiu. Dzięki najnowocześniejszym w Europie Środkowej hangarom w Katowicach i w Rzeszowie, wykonuje najbardziej skomplikowane przeglądy techniczne, jak i naprawy strukturalne dużych samolotów pasażerskich.
 • Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej (OKL) – największy w Polsce cywilny ośrodek kształcenia pilotów i mechaników lotniczych. Jest jednostką organizacyjną Politechniki Rzeszowskiej, powołaną do prowadzenia szkoleń dla uzyskania licencji, uprawnień oraz kwalifikacji lotniczych.
 • Aeroklub Rzeszowski – jest stowarzyszeniem posiadającym status organizacji pożytku publicznego i posiada osobowość prawną. Aeroklub Rzeszowski jako organizacja pożytku publicznego prowadzi rozległą działalność edukacyjną i wychowawczą głównie wśród młodzieży oraz popularyzatorską w zakresie lotnictwa.
Najlepsi uczniowie odbywają praktyki zawodowe za granicą w ramach programu Erasmus Plus w firmach branży lotniczej w Lizbonie (Portugalia).
 

Uczniowie ZSM w zawodzie technik mechanik lotniczy maja możliwość odbywania w okresie wakacyjnym płatnych staży zawodowych w firmie Linetech S.A. na lotniskach Warszawa Okęcie, Katowice Pyrzowice i Rzeszów Jasionka. 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • Kwalifikacja MG.31. – wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych
Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechanik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • Czytanie i wykonywanie rysunków technicznych elementów konstrukcji, podzespołów i części statków powietrznych,
 • Czytanie i opracowywanie schematów logicznych, ideowych i montażowych instalacji i podzespołów statków powietrznych,
 • Projektowanie prostych podzespołów i części oraz projektowanie procesów regeneracyjnych podzespołów i części statków powietrznych,
 • Wykonywanie i dokumentowanie planowej obsługi technicznej statków powietrznych, ich instalacji i podzespołów zgodnie z obowiązującą w tym zakresie dokumentacją techniczną,
 • Wykonywanie i dokumentowanie modyfikacji i napraw statków powietrznych zgodnie z obowiązującą w tym zakresie dokumentacją techniczną,
 • Projektowanie i realizowanie procesów poszukiwania niesprawności w instalacjach statków powietrznych z wykorzystaniem dokumentacji technicznej przeznaczonej o tego celu oraz dokumentowanie tych procesów,
 • Prawidłowe rozpoznawanie oraz montaż i demontaż podzespołów i części statków powietrznych z wykorzystaniem dokumentacji technicznej przeznaczonej do tego celu oraz dokumentowanie tych procesów,
 • Posługiwanie się właściwymi narzędziami i sprzętem naziemnej obsługi statków powietrznych i ocena ich przydatności do użytkowania,
 • Organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów obsługowych ze szczególnym uwzględnieniem stosowania właściwej dokumentacji technologicznej i wykonawczej, materiałów, narzędzi i aparatury diagnostycznej oraz parametrów technicznych procesów,
 • Samodzielne opracowywanie prostej dokumentacji technicznej i planistycznej procesów obsługowo-naprawczych statków powietrznych i ich podzespołów,
 • Organizowanie stanowiska pracy w zakresie przygotowania odpowiednich narzędzi i środków transportu oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracy,
 • Prowadzenie racjonalnej gospodarki materiałami eksploatacyjnymi i częściami zamiennymi,
 • Uczestniczenie w przygotowaniach statków powietrznych do wykonywania i poświadczania obsługi technicznej,
 • Kontrolowanie przestrzeganie przepisów prawa lotniczego
Technik mechanik lotniczy znajdzie zatrudnienie w:

Zakłady projektowe i produkcyjne przemysłu lotniczego :

 • bezpośrednio przy produkcji lub remoncie podzespołów lotniczych,
 • przy opracowaniach konstrukcyjnych i technologicznych płatowca, zespołów napędowych i ich podzespołów lub przy ich regeneracji i naprawach,
 • przy obsłudze stanowisk pomiarowych i badawczych,
 • przy projektowaniu narzędzi oraz opracowywaniu dokumentacji dla nich,
 • w służbach planistycznych i zaopatrzeniowych.

Służby techniczne lotnictwa wojskowego oraz organizacji obsługowych lotnictwa cywilnego :

 • przy bezpośredniej obsłudze i naprawach sprzętu lotniczego jako wykonawca lub licencjonowany personel poświadczający kategorii A, B1, B2, B3 lub C,
 • przy opracowaniach konstrukcyjnych i technologicznych napraw płatowca oraz podzespołów statków powietrznych,
 • przy obsłudze i naprawach narzędzi i wyposażenia,
 • przy obsłudze dokumentacji technicznej,
 • w służbach zapewnienia jakości,
 • w służbach planistycznych i zaopatrzeniowych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Szkolenie praktyczne realizowane jest w formie zajęć laboratoryjnych, zajęć praktycznych , zajęć praktycznych obsługowych oraz praktyk zawodowych. Uczniowie korzystają między innymi z następujących pracowni:

 • Pracownia komunikacji w języku obcym (ZSM)
 • Pracownia rysunku technicznego (ZSM)
 • Pracownia elektrotechniki i elektroniki (CKZ)
 • Pracownia budowy i eksploatacji statków powietrznych (AR)
 • Pracownia lotniczych zespołów napędowych (AR)
 • Pracownia aerodynamiki i mechaniki lotu (CKZ)
 • Warsztaty mechaniczne (CKZ)
 • Pracownia awioniki (OKL)
 • Pracownia komputerowego wspomagania pomiarów i kontroli jakości (CKZ)
 • Pracownia nowoczesnych obrabiarek konwencjonalnych (CKZ)
 • Pracownia badań materiałowych (CKZ)

Narzędzia dostępności