Technik Lotniskowych Służb Operacyjnych

TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH

to osoba zapewniająca sprawne funkcjonowanie portu lotniczego w zakresie obsługi statków powietrznych,
pasażerów i cargo

 

AIRPORT OPERATIONS TECHNICIAN

It is a person who ensures the efficient functioning of an airport in terms of handling aircraft, passengers and cargo

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • Kwalifikacja 1:
  AU.37 Obsługa operacyjna portu lotniczego
 • Kwalifikacja 2:
  AU.38 Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej

Sylwetka absolwenta:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizacji prac lotniskowych służb operacyjnych
 • współpracy z lotniskowymi służbami żeglugi powietrznej
 • podejmowania działań w zakresie ochrony portu lotniczego
 • oceny stopnia zagrożenia i organizacji działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w porcie lotniczym

 

Technik Lotniskowych Służb Operacyjnych znajdzie zatrudnienie w:

 • porty lotnicze
 • firmy handlingowe wykonujących bezpośrednio czynności obsługowe rejsów dla przewoźników lotniczych
 • linie lotnicze
 • administracja lotnicza

 

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

 • pracownia dydaktyczna wyposażona w makietę lotnika oraz plansze przedstawiające procesy obsługi w porcie lotniczym
 • dostępność środków łączności
 • zajęcia praktyczne oraz część zajęć teoretycznych odbywają się na terenie portu lotniczego Rzeszów – Jasionka.

Narzędzia dostępności