Technik Awionik

TECHNIK AWIONIK

to specjalista zajmujący się montażem i serwisowaniem pokładowych systemów radionawigacyjnych, radiokomunikacyjnych i elektroniki statków powietrznych

 

AVIATION MAINTENANCE TECHNICIAN

It is a specialist dealing with servicing and repairing of on-board radio navigation, radio communication and aircraft electronics systems
TECHNIK AWIONIK technikum rzeszów

Na kierunku Technik Awionik uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie praktyki i staże odbywają w firmach:

 • Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej w Jasionce,
 • Aeroklub Rzeszowski,
 • LineTech,
 • Heli-One Poland,
 • Aeroklub Podkarpacki w Krośnie,
 • EADS PZL Warszawa – Okęcie,
 • Pratt & Whitney AeroPower,
 • Lizbona (Portugalia) w ramach projektu unijnego ERAZMUS+,
 • zajęcia praktyczne w klasie III i IV w LineTech.

Informacja dodatkowe:

 • zajęcia dodatkowe z wykonywania modeli samolotów, programowania mikroprocesorów,
 • coroczne wycieczki do Muzeum Lotnictwa Cywilnego w Krakowie,
 • część zajęć prowadzony przy wsparciu symulatorów lotniczych,
 • metody projektów przygotowujące uczniów do przyszłej pracy projektanta awioniki.

 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • EE.12. – wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik awionik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • czytania rysunków technicznych elementów konstrukcji, podzespołów i części statków powietrznych oraz opisów w języku angielskim,
 • czytania schematów blokowych, logicznych, ideowych i montażowych instalacji i podzespołów wchodzących w skład awioniki,
 • wykonywania i dokumentowania planowej obsługi technicznej awioniki oraz instalacji elektrycznych statków powietrznych, zgodnie z obowiązują w tym zakresie dokumentacją techniczną, również w języku angielskim,
 • wykonywania i dokumentowania napraw awioniki i wyposażenia elektrycznego zgodnie z obowiązującą w tym zakresie dokumentacją techniczną,
 • projektowania i realizowania procedur poszukiwania niesprawności w awionice i instalacjach elektrycznych statków powietrznych z wykorzystaniem dokumentacji technicznej przeznaczonej do tego celu oraz dokumentowanie tych procesów,
 • prawidłowego montażu i demontażu elementów awioniki i wyposażenia elektrycznego, z wykorzystaniem dokumentacji technicznej przeznaczonej do tego celu oraz dokumentowania tych procesów.

Technik awionik znajdzie zatrudnienie w:

 • w liniach lotniczych,
 • organizacjach obsługowych serwisujących i remontujących statki powietrzne,
 • w zakładach produkujących i remontujących samoloty oraz śmigłowce.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia: 

 • Symulatory lotnicze,
 • Samolot PZL-110 Koliber + specjalistyczne wózki narzędziowe,
 • Pracownia Mechatroniki Lotniczej na CKZ (m.in.: część samolotu TS-11 Iskra – stanowisko demonstracyjne zasady działania podwozia i klap samolotu; stanowiska do badania instalacji samolotu: paliwowej, elektrycznej, OCP; tunel aerodynamiczny, defektoskop wirowoprądowy itp.),
 • Bazy firm patronackich: LineTech, Aeroklub Rzeszowski, Pratt & Whitney AeroPower
 • Bazy firm, w których uczniowie odbywają praktyki: Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej w Jasionce, Heli-One Poland, Aeroklub Podkarpacki w Krośnie, EADS PZL Warszawa-Okęcie.

Narzędzia dostępności