Branżowa Szkoła I Stopnia w Zawodzie Fryzjer

FRYZJER

to specjalista świadczący wszelkie usługi związane z projektowaniem i stylizacją fryzur oraz pielęgnacją włosów

 

HAIRDRESSER

It is a specialist who provides all services related to the design and styling of hair and hair care

Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia:

 • AU.21. – wykonywanie zabiegów fryzjerskich (egzamin po 3 latach nauki potwierdzający zawód fryzjera)

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer po potwierdzeniu kwalifikacji AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji AU.23. Projektowanie fryzur oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

 

Warunki kształcenia:

 1. Nauka trwa 3 lata.
 2. Po ukończeniu szkoły uczniowie przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodową „Wykonywanie zabiegów fryzjerskich”.
 3. Program nauczania obejmuje:
 • przedmioty ogólnokształcące zgodne z programem nauczania w szkole branżowej,
 • przedmioty zawodowe związane z technikami i technologią fryzjerstwa, działalnością usługową we fryzjerstwie oraz językiem obcym zawodowym,
 • przedmioty zawodowe prowadzone są w formie zajęć teoretycznych i praktycznych.
 • Uczniowie klas I i II   trzy dni w tygodniu uczą się w szkole, a  dwa dni przebywają na zajęciach  praktycznych w zakładzie pracy,
 • W III klasie nauka w szkole trwa dwa dni, zajęcia praktyczne trzy dni.
 • Uczniowie szkoły branżowej mogą być zatrudniani przez zakłady pracy na podstawie indywidualnych umów o naukę zawodu i otrzymać status pracownika młodocianego. W związku z tym przysługują im uprawnienia pracownicze takie jak: wynagrodzenie za pracę, opłacanie składki ZUS emerytalnej i zdrowotnej, wliczanie okresu zatrudnienia do stażu pracy, zasiłek chorobowy za zwolnienia lekarskie, prawo do urlopu wypoczynkowego.

 

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Realizacja programu nauczania odbywa się z wykorzystaniem licznych pomocy dydaktycznych, materiałów, sprzętu i urządzeń fryzjerskich. Współpracujemy z salonami fryzjerskimi oraz firmami specjalizującymi się w produkcji i dystrybucji materiałów fryzjerskich. W ramach kształcenia praktycznego organizowane są wycieczki do salonów fryzjerskich, zakładów pracy, podczas których uczniowie poznają działanie nowoczesnego sprzętu fryzjerskiego. Uatrakcyjnieniem procesu nauczania jest udział uczniów w targach, szkoleniach, pokazach oraz konkursach fryzjerskich.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent po zakończeniu procesu kształcenia posiada umiejętności:

 • dobieranie i  wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów,
 • wykonywanie zabiegów chemicznych włosów: koloryzacja, rozjaśnianie, trwała ondulacja, chemiczne prostowanie włosów, pasemka, balejaż itp.,
 • stylizowanie fryzur,
 • wykonywanie strzyżenia włosów,
 • wykonywanie zagęszczania i przedłużania włosów różnymi metodami i technikami.

 

Możliwości zatrudnienia:

Absolwenci szkoły po uzyskaniu tytułu fryzjera mogą podejmować pracę w zakładach fryzjerskich, perukarniach, charakteryzatorniach w teatrach i telewizji, na planach filmowych. Mogą też prowadzić własny salon fryzjerski. Uzyskane uprawnienia fryzjerskie są honorowane poza granicami kraju w całej Unii Europejskiej.

Informacje dodatkowe:

Dajemy możliwość rozwoju w formie szkoleń branżowych i udziału w zagranicznych lub krajowych praktykach oraz stażach, a to wszystko w ramach realizowanych przez nas projektów unijnych jak: ERASMUS+ oraz „Rzeszowskie szkoły otwarte na rynek pracy”. 

 

Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy
Projekt dofinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020

Narzędzia dostępności