Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Regulamin gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

w Zespole Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie

Załączniku nr 6 do regulaminu

Wniosek o przyznanie dofinansowania wypoczynku organizowanego we własnym zakresie

Załączniku nr 7 do regulaminu

Wniosek o przyznanie pomocy z ZFŚS świadczenia socjalnego

Załączniku nr 8 do regulaminu

Wniosek o przyznanie pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe

Załączniku nr 9 do regulaminu

Umowa w sprawie pożyczki z ZFŚS

Załączniku nr 10 do regulaminu

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania ze środków ZFŚS

Załączniku nr 11 do regulaminu

Oświadczenie pracownika

Załączniku nr 12 do regulaminu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych umożliwiających korzystanie z ZFŚS ZSM w Rzeszowie

Narzędzia dostępności