Ogłoszenie wyników rekrutacji na staż zawodowy dla uczniów i nauczycieli

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej:

Zespół Szkół Mechanicznych Rzeszów - Technikum nr 7

Narzędzia dostępności