Rekrutacja do udziału w projekcie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych

Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie ogłasza rekrutację do udziału w projekcie

nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000057295

obejmującym:

  • tygodniowe praktyki typu job shadowing dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w Walencji (Hiszpania),
  • zajęcia przygotowujące do wyjazdu.

Termin mobilności: 05.05. – 12.05.2023 r.

Liczba uczestników: 3

 

Uczestnikami projektu mogą być nauczyciele przedmiotów zawodowych z branży mechanicznej, fryzjerskiej i lotniczej.

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydują: staż pracy, stopień awansu zawodowego, znajomość języka angielskiego, formy przygotowania młodzieży do egzaminu zawodowego oraz zdawalność egzaminów zawodowych.

Formularze rekrutacyjne należy składać do 17.01.2023 r. w sekretariacie szkoły lub w biurze projektu Erasmus+ (pokój nr 19) w godz. 10:00 – 13:00.

 

Pliki do pobrania:

 

Dodatkowych informacji udziela: mgr Daniel Prokopik.

Narzędzia dostępności