Ogłoszenie o rekrutacji na szkolenia specjalistyczne dla uczniów

Ogłoszenie o rekrutacji na szkolenia specjalistyczne dla uczniów

w zawodzie technik mechanik lotniczy w ramach projektu „Kształcenie wysokich lotów”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie,

Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Nr: RPPK.09.04.00-18-0025/19 z dnia 08.03.2023

 

Firma LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. w Partnerstwie z Zespołem Szkół Mechanicznych w Rzeszowie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na szkolenia specjalistyczne dla uczniów w zawodzie technik mechanik lotniczy.

Rekrutacja dotyczy następującego pakietu szkoleń:

  1. PART-145
  2. PART -147
  3. Język angielski – techniczny
  4. Przepisy Prawa Lotniczego
  5. Human Factor
  6. ATA 20
  7. Szkolenie kompozytowe/Warsztat
Zespół Szkół Mechanicznych Rzeszów - Technikum nr 7

Narzędzia dostępności