Ogłoszenie o rekrutacji na staż dla uczniów i nauczycieli

Ogłoszenie o rekrutacji na staż dla uczniów/ uczennic nauczycieli/ nauczycielek ZSM w Rzeszowie

kształcących w zawodzie technik mechanik lotniczy

w ramach projektu „Kształcenie wysokich lotów” realizowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie,

Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Nr umowy: RPPK.09.04.00-18-0005/19


Firma LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. w Partnerstwie z Zespołem Szkół Mechanicznych w Rzeszowie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na staż dla uczniów/uczennic klas kształcących się w zawodzie technik mechanik lotniczy oraz nauczycieli/nauczycielek przedmiotów zawodowych w zawodzie technik mechanik lotniczy.

Zespół Szkół Mechanicznych Rzeszów - Technikum nr 7

Narzędzia dostępności