Wymagania edukacyjne – szkoła ponadgimnazjalna

TECHNIK MECHANIK

L.p.Nazwa przedmiotuPlik do pobrania
1Bezpieczeństwo i higiena pracy
2Biologia
3Chemia
4Edukacja dla bezpieczeństwa
5Fizyka
6Geografia - poziom rozszerzony
7Historia
8Historia i społeczeństwo
9Informatyka - poziom podstawowy
10Informatyka - poziom rozszerzony
12Język angielski - poziom podstawowy i rozszerzony
13Język angielski - zawodowy
14Język niemiecki
15Język obcy zawodowy
16Język obcy zawodowy
17Język polski
18Komputerowa dokumentacja techniczna
19Konstrukcje mechaniczne
20M1. Podstawy konstrukcji mechanicznych
M1.01. Badanie i dobieranie materiałów konstrukcyjnych
21M3. Metody obróbki skrawaniem.
M3.01. Metody obróbki skrawaniem i narzędzia skrawające.
M3.02 Mechanizmy obrabiarek.
22M4. Komputerowe projektowanie części maszyn
23M7. Systemy zapewniania jakościM7.01 Zarządzanie jakością
M7.02 Systemy zapewniania jakości
24Maszynoznawstwo
25Matematyka
26Materiałoznawstwo
27Mechanika techniczna
28Organizacja procesów produkcji
29P04. Kompetencje personalne i społeczne
30Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
31Podstawy konstrukcji mechanicznych - Maszynoznawstwo
32Podstawy przedsiębiorczosci
33Programowanie obrabiarek CNC
34Religia
35Rysunek techniczny
36Technologia Budowy Maszyn
37Układy Sterowania i Regulacji
38Wiedza o kulturze
39Wiedza o społeczeństwie
40Wychowanie fizyczne
41Wytrzymałość materiałów
42Z1. Podstawy konstrukcji mechanicznych
Z1.04. Techniki pomiarów
43Z2. Podstawowe układy sterowania i regulacji
Z2.01 Badanie układów elektrycznych
44Z2. Podstawowe układy sterowania i regulacji
Z2.01 Badanie układów elektrycznych i elektronicznych
45Z2. Podstawowe układy sterowania i regulacji
Z2.02 Montowania i sprawdzanie układów automatyki.
46Z5.01 Metody obróbki skrawaniem
Z5.02 Narzędzia skrawające
Z5.03 Mechanizmy obrabiarek
47Z6. Pracownia eksploatacji maszyn i urządzeń.
Z6.02 Użytkowanie maszyn i urządzeń.
48Z6. Pracownia eksploatacji maszyn i urządzeń.
Z6.03 Użytkowanie i obsługiwanie układów sterowania.
49Z8. Pracowania programowania obrabiarek
sterowanych numerycznie
50Z8. Pracowania programowania obrabiarek
sterowanych numerycznie

TECHNIK MECHATRONIK

L.p.Nazwa przedmiotuPlik do pobrania
1Bezpieczeństwo i higiena pracy
2Biologia
3Chemia
4E2. Technologie i konstrukcje mechaniczne
E2.02 Metrologia i kontrola jakości
5
E2. Technologie i konstrukcje mechaniczne
E2.03 Dobieranie i badanie materiałów konstrukcyjnych
6E3. Komputerowe projektowanie części maszyn
7Edukacja dla bezpieczeństwa
8Fizyka
9Geografia
10Historia
11Historia i społeczeństwo
12Informatyka - poziom podstawowy
13Informatyka - poziom rozszerzony
14Język angielski - poziom podstawowy i rozszerzony
15Język angielski - zawodowy
16Język niemiecki
17Język obcy zawodowy
18Język obcy zawodowy
19Język polski
20Matematyka
21P04. Kompetencje personalne i społeczne
22Podstawy Technologii i Konstrukcji Mechanicznych
23Podstawy mechatroniki
24Religia
25Rysunek techniczny
26Wiedza o kulturze
27Wiedza o społeczeństwie
28Wychowanie fizyczne
29Wytrzymałość materiałów

TECHNIK MECHANIK LOTNICZY

L.p.Nazwa przedmiotuPlik do pobrania
1Aerodynamika i mechanika lotu
2Aerodynamika i mechanika lotu
3Awionika dla mechaników lotniczych
4Bezpieczeństwo i higiena pracy
5Biologia
6Budowa i eksploatacja statków powietrznych
7Budowa i eksploatacja statków powietrznych
8Chemia
9Czynniki ludzkie
10Edukacja dla bezpieczeństwa
11Elektrotechnika i elektronika w lotnictwie
12Elektrotechnika w lotnictwie
13Fizyka - poziom podstawowy
14Fizyka - poziom rozszerzony
15Geografia
16Historia
17Historia i społeczeństwo
18Informatyka
20Język angielski - poziom podstawowy i rozszerzony
21Język angielski - zawodowy
22Język niemiecki
23Język obcy zawodowy
24Język obcy zawodowy
25Język polski
26Kompetencje personalne i społeczne
27Konstrukcje mechaniczne

28Konstrukcje mechaniczne
29Konstrukcje mechaniczne
30Matematyka
31Obsługa statków powietrznych
32Obsługa statków powietrznych
33Płatowiec i instalacje
34Podstawy konstrukcji maszyn
Maszynoznawstwo
35Pomiary elektryczne
36Pracownia elektryczna i elektroniczna
37Prawo lotnicze
38Prawo lotnicze
39Religia
40Rysunek techniczny
41Silniki lotnicze
42Technika cyfrowa
43Wiedza o kulturze
44Wiedza o społeczeństwie
45Wychowanie fizyczne
46Wytrzymałość materiałów

TECHNIK AWIONIK

L.p.Nazwa przedmiotuPlik do pobrania
1Aerodynamika i mechanika lotu
2Bezpieczeństwo i higiena pracy
3Biologia
4Budowa i eksploatacja statków powietrznych
5Budowa i eksploatacja statków powietrznych
6Budowa i eksploatacja statków powietrznych
7Budowa i eksploatacja statków powietrznych
8Chemia
9Dokumentacja awioniczna
10Edukacja dla bezpieczeństwa
11Elektrotechnika i elektronika w awionice
12Fizyka - poziom podstawowy
13Fizyka - poziom rozszerzony
14Geografia
15Historia
16Historia i społeczeństwo
17Informatyka
19Język angielski - poziom podstawowy i rozszerzony
20Język angielski - zawodowy
21Język niemiecki
22Język obcy zawodowy
23Język obcy zawodowy
24Język polski
25Kompetencje personalne i społeczne
26Matematyka
27Obsługa statków powietrznych
28Obsługa Statków Powietrznych
29Podstawy technologii i konstrukcji mechanicznych
30Podstawy Technologii i Konstrukcji Mechanicznych
31Pomiary elektryczne i elektroniczne
32Prawo lotnicze
33Religia
34Rysunek techniczny
35Urządzenia elektryczne i awioniczne statku powietrznego
36Urządzenia elektryczne i awioniczne statku powietrznego
37Urządzenia elektryczne i awioniczne statku powietrznego
38Urządzenia elektryczne i awioniczne statku powietrznego
39Wiedza o kulturze
40Wiedza o społeczeństwie
41Wychowanie fizyczne
42Wytrzymałość materiałów

TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH

L.p.Nazwa przedmiotuPlik do pobrania
1Bezpieczeństwo i higiena pracy
2Biologia
3Chemia
4Edukacja dla bezpieczeństwa
5Fizyka
6Geografia
7Historia
8Historia i społeczeństwo
9Informatyka
11Język angielski - poziom podstawowy i rozszerzony
12Język niemiecki
13Język niemiecki zawodowy
14Język polski
15Kompetencje personalne i społeczne
16Matematyka
17Matematyka stosowana
18Religia
19Statki powietrzne
20Wiedza o kulturze
21Wiedza o społeczeństwie
22Wychowanie fizyczne

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

L.p.Nazwa przedmiotuPlik do pobrania
1Bezpieczeństwo i higiena pracy
2Biologia - poziom podstawowy
3Biologia - poziom rozszerzony
4Chemia
5Edukacja dla bezpieczeństwa
6Fizyka
7Geografia
8Higiena
9Historia
10Historia i społeczeństwo
11Informatyka
12Język angielski - poziom podstawowy i rozszerzony
14Język niemiecki
15Język obcy zawodowy
16Język obcy zawodowy
17Język polski
18Kompetencje personalne i społeczne
19Matematyka
20Materiały fryzjerskie
21Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
22Pracownia fryzjerska
23Projektowanie fryzur
24Religia
25Stylizacja fryzur
26Technologia fryzjerstwa
27Wiedza o kulturze
28Wiedza o społeczeństwie - zakres podstawowy i rozszerzony
29Wychowanie fizyczne

Narzędzia dostępności