Terminarz pracy Szkoły

Terminarz pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023

TerminWydarzenie
01.09.2022Rozpoczęcie roku szkolnego
14.10.2022Dzień Nauczyciela
11.11.2022Rocznica Odzyskania Niepodległości
16.12.2022Zakończenie I okresu w klasach maturalnych
21.12.2022Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych
23.12 – 01.01.2023Zimowa przerwa świąteczna
06.01.2023Zakończenie I okresu dla klas trzecich
11.01.2023Konferencja klasyfikacyjna dla klas trzecich
03.02.2023Zakończenie I okresu dla klas pierwszych i drugich
08.02.2023Konferencja klasyfikacyjna dla klas pierwszych i drugich
17.02.2023Zakończenie I okresu dla klas czwartych
22.02.2023Konferencja klasyfikacyjna dla klas czwartych
16-27.01.2023Ferie zimowe
06.04 – 11.04.2023Wiosenna przerwa świąteczna
26.04.2023Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych
28.04.2023Zakończenie roku dla klas maturalnych
12.05.2023Dzień Patrona Szkoły
21.06.2023Konferencja klasyfikacyjna dla klas 1,2,3
23.06.2023Zakończenie roku szkolnego

Dodatkowe dni wolne od zajęć przyznane przez Dyrektora Szkoły:

  • 31.10.2022 r., 02.05.2023 r., 09.06.2023 r.  – dni wolne od zajęć dydaktycznych
  • 09-10.01.2023, 02.06.2023 r. – Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
  • 04-09.05.2023 r. – Pisemny egzamin maturalny

Narzędzia dostępności