Terminarz pracy Szkoły

Terminarz pracy szkoły w roku szkolnym 2023/2024

TerminWydarzenie
04.09.2023Rozpoczęcie roku szkolnego
13.09.2023Wywiadówka dla klas pierwszych
26.09.2023Wywiadówka dla pozostałych klas
16.12.2022Zakończenie I okresu w klasach maturalnych
13.10.2023Dzień Edukacji Narodowej – akademia
10.11.2023Rocznica Odzyskania Niepodległości – akademia
15.12.2023Zakończenie I okresu w klasach maturalnych
20.12.2023Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych
23.12 – 01.01.2024Zimowa przerwa świąteczna
05.01.2024Zakończenie I okresu dla klas trzecich
10.01.2024Konferencja klasyfikacyjna dla klas trzecich
19.01.2024Zakończenie I okresu dla klas pierwszych i drugich
24.01.2024Konferencja klasyfikacyjna dla klas pierwszych i drugich
29.01 – 11.02.2024Ferie zimowe
16.02.2024Zakończenie I okresu dla klas czwartych
19.02.2024Wywiadówka śródokresowa
21.02.2024Konferencja klasyfikacyjna dla klas czwartych
28.03 – 02.04.2024Wiosenna przerwa świąteczna
24.04.2024Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych
26.04.2024Zakończenie roku dla klas maturalnych
30.04.2024Dzień Patrona Szkoły – akademia
18.06.2024Konferencja klasyfikacyjna dla klas 1,2,3,4
21.06.2024Zakończenie roku szkolnego

Dodatkowe dni wolne od zajęć przyznane przez Dyrektora Szkoły:

  • 02.05.2024 r., 31.05.2024 r.  – dni wolne od zajęć dydaktycznych
  • 09-10.01.2024, 10.06.2024 r. – Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
  • 06-09.05.2024 r. i 13.05.2024 r. – Pisemny egzamin maturalny

Narzędzia dostępności