Procedury BHP

Procedura ewakuacji uczniów, nauczycieli i pracowników z budynku szkoły

Rzeszów, marzec 2018 r. (aktualizacja czerwiec 2021 r.)

Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie

Rzeszów, kwiecień 2018 r.

Załącznik nr 1

Ogólne zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku

Załącznik nr 2

Zgłoszenie wypadku w szkole

Załącznik nr 3

Zapis wyjaśnień poszkodowanego będącego pod opieką szkoły

Załącznik nr 4

Zapis informacji uzyskanych od świadka wypadku

Załącznik nr 5

Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków ucznia

Narzędzia dostępności