Samorząd Szkolny

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego
rok szkolny 2021/2022

Julia Kardaś

Przewodnicząca Samorządu Szkolnego
klasa 4ft

Joanna Niemiec

Zastępca Przewodniczącej Samorządu Szkolnego
klasa 4ft

Członkowie Samorządu Uczniowskiego:

Od lewej: Przemysław Bieniasz – klasa 4ct, Ksawery Gdula – klasa 3ag, Daria Kurdziel – klasa 3cs, Apolonia Wróbel – klasa 3as,
Marcelina Sączawa – klasa 3fsg, Krystian Konieczny – klasa 3 cs, Norbert Piwoński – klasa 3ag, Bartosz Jachyra – klasa 1rs, Paweł Wróbel – klasa 3 cs

Narzędzia dostępności