Uzyskanie dostępu do dziennika elektronicznego

Jak uzyskać dostęp do systemu?


Porada przeznaczona jest dla użytkowników, dla których zostało już stworzone konto w systemie.
Aby użytkownik mógł przeprowadzić procedurę uzyskania dostępu (lub odzyskania dostępu) do systemu musi być zarejestrowany w systemie. W szczególności muszą być wprowadzone jego PESEL oraz adres email, które mogą być stosowane zamiennie podczas logowania do systemu (jako nazwa użytkownika).

Narzędzia dostępności