Rada Rodziców

W Zespole Szkół Mechanicznych działa Rada Rodziców, która współpracuje z organami szkoły.

W skład Rady Rodziców wchodzą delegaci klas wybrani przez rodziców uczniów. Liczba członków Rady Rodziców odpowiada liczbie delegatów klas.

Kadencja członków Rady trwa trzy lata, przy czym rodzice poszczególnych klas mają prawo corocznie dokonywać zmiany swoich delegatów.

Do zadań Rady Rodziców należy:

 1.  uchwalenie Programu wychowawczego szkoły, Szkolnego programu profilaktyki,
 2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
 3. opiniowanie projektu planu finansowego szkoły,
 4. wspieranie działalności statutowej szkoły poprzez gromadzenie funduszy z dowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.

Prezydium Rady Rodziców:

 • Lucyna Wójcik – Urban (Przewodnicząca)
 • Jacek Gdula
 • Wioleta Serafin
 • Agnieszka Trznadel
 • Piotr Preisner

Kontakt:

Dane do przelewu:

 • Nazwa odbiorcy: Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Hetmańska 45A, 35-078 Rzeszów
 • Nr rachunku: 92 1020 4391 0000 6502 0144 9172
 • Tytułem: Darowizna na Radę Rodziców

Od miesiąca kwietnia 2018 r. wpłaty na Radę Rodziców, proszę przesyłać tylko i wyłącznie na rachunek bankowy.

Narzędzia dostępności