"Praktyki zagraniczne dla adeptów fryzjerstwa"

Drukuj

Poprawiony: 26-10-2013 Daniel Prokopik 22-10-2013

 

Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie

ogłasza rekrutację do udziału w projekcie:

„Praktyki zagraniczne dla adeptów fryzjerstwa”

 

obejmującym:

Termin praktyk: 12.05. – 30.05. 2014 r.

Uczestnikami projektu mogą być uczniowie klas trzecich technikum usług fryzjerskich.

Liczba uczestników: 15 (3 osoby rezerwowe)

Termin składania zgłoszeń: 23.10.2013 r. 12.11.2013 r.

Przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne będzie realizowane w wymiarze 65 h
w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych
.

O zakwalifikowaniu decydują kryteria formalne i szczegółowe zgodne z Regulaminem
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
.

 

Dodatkowych informacji udziela mgr Daniel Prokopik


Dokumenty do pobrania:

1.Formularze rekrutacyjne (plik spakowany w zip)

2.Regulamin (plik spakowany w zip)