Sukces uczniów ZSM w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Drukuj

Piotr Pustelny 06-06-2014

olimpi

A.Baran

 

D.Paradyło