SZKOLNY KONKURS POETYCKI NA WIERSZ PT: "ROZWAŻNY INTERNET"

Drukuj

05-03-2019

SZKOLNY KONKURS POETYCKI NA WIERSZ PT: „ROZWAŻNY INTERNET”

 

Regulamin:

 

Cele konkursu:

  1. Zachęcanie do tworzenia prac poetyckich.
  2. Upowszechnianie piękna języka polskiego.
  3. Rozbudzanie zainteresowań twórczością poetycką.
  4. Popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem korzystania z portali internetowych oraz tworzeniem przyjaznej sieci online.
  5. Kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji.
  6. Podkreślenie potencjału internetu do wykorzystania w edukacji, kontaktach z rówieśnikami oraz jako forma twórczej rozrywki.

Założenia programowo- organizacyjne:

  1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas I- IV ZSM.
  2. Każdy uczestnik może dostarczyć dwa wiersze swojego autorstwa.
  3. Każda praca powinna zawierać: imię i nazwisko, klasę, tytuł wiersza. Praca powinna być dostarczona w formie papierowej- wydrukowana.

Kryteria oceny:

 

Jury oceni:

Nagrody:

Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy, ocenę z języka polskiego i religii, a prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Uprzejmie prosimy o oddanie prac do 17 kwietnia 2019 r. do p. Jolanty Nazarko i p. Kingi Lizak.