CZYTELNIK ROKU ZSM

Drukuj

Poprawiony: 20-10-2015 Administrator 19-10-2015

Biblioteka szkolna organizuje w bieżącym roku szkolnym konkurs „Czytelnik roku szkolnego 2015/16". Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych czytelników w naszej szkole. Ocenie podlegać będzie ilość oraz znajomość treści przeczytanych książek.

Wszelkich informacji udzielają bibliotekarze.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 Regulamin konkursu:

 

Organizatorem  konkursu na Najlepszego Czytelnika Roku jest biblioteka szkolna  ZSM w Rzeszowie


Cele  konkursu:

1. Promocja czytelnictwa.

2. Utrwalanie nawyku obcowania z książką.

3. Podnoszenie kultury czytelniczej uczniów.


Zasady  konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie

2. Konkurs trwa od 1.09.2015 do 20.05.2016 r.

3. Ocenie konkursowej podlega aktywność  i kultura czytelnicza     uczniów, której wyrazem jest:

4. Sprawdzenie znajomości treści książki może być udokumentowana w następujący sposób:

5. Zwycięzcę konkursu wyłania jury w skład którego wchodzą nauczyciele bibliotekarze.