Rekrutacja do udziału w projekcie

Drukuj

06-03-2018

logo wiedza edukacja rozwoj

 

Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie

ogłasza rekrutację uzupełniającą do udziału w projekcie:

„Mobilność edukacyjna inwestycją w sukces zawodowy” obejmującym:

 

Termin: 29.04. –05. 05. 2018 r.

 Uczestnikami projektu mogą być nauczyciele przedmiotów zawodowych z branży mechanicznej, fryzjerskiej i lotniczej.

 

Liczba uczestników: Lizbona – 5 osób

 

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydują staż pracy, stopień awansu, znajomość języka angielkiego, pełnione funkcje.

Formularze rekrutacyjne należy składać do 12.03.2018 r. w sekretariacie szkoły w godzinach: 10:00 - 13:00

 

Pliki do pobrania:

Dodatkowych informacji udziela mgr inż. Andrzej Kulasa, mgr inż. Joanna Cichoń