Rekrutacja do udziału w projekcie pt. "Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej"

Drukuj

Poprawiony: 12-10-2015 Administrator 11-10-2015

Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie
ogłasza rekrutację do udziału w projekcie:
„Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej”

 

obejmującym:

- 4-tygodniowe praktyki zawodowe w Berlinie (branża fryzjerska)

Termin: 03.04. – 30.04.2016 r.

 

- 4-tygodniowe praktyki zawodowe w Lizbonie (branża lotnicza)

Termin: 21.02. – 19.03.2016 r.

 

- zajęcia przygotowujące do wyjazdu w czesie wolnym od zajęć lekcyjnych

 

Uczestnikami projektu mogą być uczniowie klas trzecich i czwartych w zawodach: technik usług fryzjerskich (praktyki w branży fryzjerskiej), technik mechanik lotniczy i technik awionik (praktyki w branży lotniczej), którzy nie brali dotychczas udziału w programie „Erasmus+ Mobilność edukacyjna”.

 

Liczba uczestników:
- 12 osób (branża fryzjerska),
14 osób (branża lotnicza).

 

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydują wyniki w nauce oraz zachowanie.

 

Formularze rekrutacyjne należy składać do 30.10.2015 r. w pokoju nr 3
w poniedziałki, czwartki i piątki w godz. 10:00 - 13:00.

 

Dodatkowych informacji udziela mgr inż. Andrzej Kulasa

 

Pliki do pobrania:

- formularz rekrutacyjny "Berlin"

- formularz rekrutacyjny "Lizbona"

- regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

- regulamin uczestnictwa w zajęciach przygotowujących