Rekrutacja do udziału w projekcie pt. "Praktyki zagraniczne dla mechaników"

Drukuj

Administrator 04-10-2015

Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie
ogłasza rekrutację do udziału w projekcie:
„Praktyki zagraniczne dla mechaników”

 

obejmującym:

- 3-tygodniowe praktyki zawodowe w Berlinie

Termin: 24.01. – 13.02.2016 r.

 

- 3-tygodniowe praktyki zawodowe w Walencji

Termin: 10.04. – 30.04.2016 r.

 

- zajęcia przygotowujące do wyjazdu w czesie wolnym od zajęć lekcyjnych

 

Uczestnikami projektu mogą być uczniowie klas trzecich i czwartych w zawodach: technik mechanik, technik mechatronik, technik mechanik lotniczy, którzy nie brali dotychczas udziału w projekcie.

 

Liczba uczestników: 15 osób na każdy wyjazd

 

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydują wyniki w nauce oraz zachowanie.

 

Formularze rekrutacyjne należy składać do 23.10.2015 r. w pokoju nr 3
w poniedziałki, czwartki i piątki w godz. 10:00 - 13:00.

 

Dodatkowych informacji udziela mgr inż. Andrzej Kulasa

 

Pliki do pobrania:

- formularz rekrutacyjny "Berlin"

- formularz rekrutacyjny "Walencja"

- regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

- regulamin uczestnictwa w zajęciach przygotowujących