PRAKTYKI WAKACYJNE – INFORMACJE

Drukuj

Poprawiony: 10-07-2013 Piotr Pustelny 29-06-2013

Poniżej znajdują się linki z informacjami dla poszczególnych zawodów.

 

technik usług fryzjerskich  pobierz...>>>

 

technik mechanik lotniczy i technik awionik – praktyka  pobierz...>>>

 

technik mechanik lotniczy i technik awionik – staż  pobierz...>>>

 

technik mechanik i technik mechatronik  pobierz...>>>

 

Uwaga:

1.Nastąpiła zmiana numeru do opiekuna praktyk w zawodzie technik usług fryzjerskich pani Agnieszki Pustelak – nowy numer to 796430872 Proszę kontaktować się z opiekunem lub z organizatorem praktyk panią Grażyną Ficek pod nr telefonu 662036959

 

2.Wszystkie grupy wyjeżdżające do Jeleniej Góry mają zbiórki w niedziele o godz.19.45. na głównej stacji PKS w Rzeszowie- znak rozpoznawczy opiekun będzie miał kartkę A4 z napisem: Wyjazd do Jeleniej Góry "Podkarpacie stawia na zawodowców" Odjazd o godz.20.10. Proszę nie kupować biletów , opiekun będzie miał bilety. Proszę kontaktować się z opiekunem lub z organizatorem praktyk panią Grażyną Ficek pod nr telefonu 662036959

 

3.W razie pytań , przypadków losowych lub innych nieprzewidzianych sytuacji proszę kontaktować się z panią Grażyną Ficek pod tel. 662036959 lub z biurempod tel.17 875 4596