„Podkarpacie stawia na zawodowców”

Drukuj

Piotr Pustelny

Logo POKL

logo UE

 

 

 

 

Gmina Miasto Rzeszów – Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie

 

ogłasza rekrutację do udziału w projekcie:

 

 

„Podkarpacie stawia na zawodowców” 

 

obejmującym praktyki i staże zawodowe realizowane w okresie wakacji 2013 w zawodach:

 

Zawód

Ilość osób

Praktyki – 5 dni

Staże – 4 tygodnie

Technik mechanik lotniczy

10

5

Technik awionik

5

5

Technik mechanik

-

10

Technik mechatronik

-

10

Technik usług fryzjerskich

20

-

 

 

Praktyki i staże w zawodach mechanik lotniczy i awionik oraz praktyki w zawodzie technik usług fryzjerskich będą wyjazdowe. Uczestnicy mają zapewniony transport, zakwaterowanie i pełne wyżywienie.

Staże dla mechaników i mechatroników będą realizowane w Rzeszowie, uczestnicy otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1000 zł brutto, oraz zwrot kosztów dojazdu.

 

Uczestnikami projektu mogą być uczniowie Technikum Nr 7 w Rzeszowie z wyjątkiem uczniów klas czwartych.

 

Na praktyki i staże zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskają największą ilość punktów wynikających z trzech kryteriów kwalifikacyjnych: miejsce zamieszkania, ocena z zachowania oraz średnia ocen z przedmiotów zawodowych na I semestr roku szkolnego 2012/2013.

 

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne będą w sekretariacie szkoły od 28.01.2013 r.

Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach 28.01 – 01.03.2013 r. w sekretariacie szkoły.

 

Regulamin rekrutacji i udziału w praktykach i stażach na feriach letnich w roku szkolnym 2012/2013 dostępny jest na stronie www.zsm.resman.pl - pobierz...>>>

 

 

Dodatkowych informacji udzielają mgr inż. A. Dytko i mgr inż. A. Kulasa