PRAKTYKI ZAWODOWE

Drukuj

14-12-2010

 

 

Projekt współfinansowany przez

Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie

realizuje projekt:

 

„Szkoła wysokich lotów – praktyki zawodowe młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie”

 obejmujący:

 

·    praktyki zawodowe branży mechanicznej

 

·    praktyki zawodowe branży fryzjerskiej

 

·    kurs języka angielskiego

 

 

 

v okres realizacji: 01.11.2010 – 31.08.2013

 

v całkowity koszt projektu: 683 240 zł

 

v ilość osób objętych wsparciem: 120

 

v projekt skierowany do uczniów w zawodach: technik mechanik, technik mechatronik, technik usług fryzjerskich

 

Praktyki w branży mechanicznej zostaną zrealizowane na stanowiskach produkcyjnych operatora obrabiarek CNC. Praktyki te odbędą się w okresie wakacyjnym w wymiarze 120 h (4 tygodnie). Beneficjenci otrzymają wsparcie w postaci sprzętu ochrony osobistej, posiłku regeneracyjnego, zwrotu kosztów dojazdów oraz ubezpieczenia NNW. Praktyka zostanie zakończona egzaminem i wystawieniem przez pracodawcę certyfikatu poświadczającego zdobyte umiejętności.

 

Praktyki w branży fryzjerskiej zostaną zrealizowane w centrach szkoleniowych renomowanych firm branży fryzjersko-kosmetycznej. Każdy uczestnik odbędzie w okresie ferii i wakacji dwa szkolenia po 30 godzin każde (2 x 5 dni). Beneficjenci otrzymają wsparcie w postaci zakwaterowania, wyżywienia i transportu do miejsca szkolenia oraz odzież ochronną. Praktyka zostanie zakończona egzaminami i wystawieniem przez pracodawcę certyfikatu poświadczającego zdobyte umiejętności.

 

Każdy uczestnik weźmie udział w kursie języka angielskiego w wymiarze 60 godzin zajęć z lektorem oraz 40 godzin pracy własnej z wykorzystaniem e-learningu. Zajęcia odbywać się będą w trakcie roku szkolnego w terminach dostosowanych do czasu wolnego uczestników.  Kurs zakończony zostanie testem sprawdzającym zdobyte umiejętności.