Rekrutacja do udziału w projekcie „Praktyki zagraniczne dla adeptów fryzjerstwa”

Drukuj

Poprawiony: 07-10-2014 Administrator 29-09-2014


Zespół Szkół Mechanicznych
w Rzeszowie ogłasza rekrutację do udziału w projekcie:

 

„Praktyki zagraniczne dla adeptów fryzjerstwa”


obejmującym:


Termin praktyk: 23 luty - 13 marzec 2015 r.


Uczestnikami projektu mogą być uczniowie klas trzecich i czwartych w zawodzie technik usług fryzjerskich.


Liczba uczestników: 15 (plus 3 osoby rezerwowe)


O zakwalifikowaniu decydują kryteria formalne i szczegółowe zgodne z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.


Termin składania zgłoszeń do 20.10.2014 r.

Formularze rekrutacyjne należy składać w sekretariacie szkoły codziennie w godzinach od 10 do 13.


Uczestnikom projektu zapewniamy:


Pliki do pobrania:

- Formularz rekrutacyjny + załączniki (oświadczenie rodzica i oświadczenie kandydata)

- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

- Regulamin uczestnictwa w zajęciach przygotowawczych

 

Dodatkowych informacji udziela mgr Daniel Prokopik

 

berlin2

 

 

 

 

Przedmioty do obliczenia średniej

Przedmioty zawodowe:

Języki obce: