Ogłoszenie o wynikach rekrutacji na staże zawodowe i zajęcia specjalistyczne dla uczniów ZSM w zawodzie technik mechanik lotniczy

Drukuj

21-12-2018

 

Ogłoszenie o wynikach rekrutacji na staże zawodowe i zajęcia specjalistyczne
dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych  w ramach projektu
pt. „Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie”

 

Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie ogłasza, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie pt. „Dualne kształcenie – pewne zatrudnienie” w roku szkolnym 2018/2019 do realizacji staży zawodowych w firmie LINETECH zostali zakwalifikowani następujący uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w zawodzie technik mechanik lotniczy:

  1. Krauz Seweryn - klasa 3lt
  2. Noga Ernest - klasa 3lt
  3. Pieniążek Hubert - klasa 3lt
  4. Kuryło Aleksandra - klasa 3lt
  5. Bytnar Dominik - klasa 2lt
  6. Węgrzyn Filip - klasa 2lt
  7. Bieniek Wojciech - klasa 2lt
  8. Adach Dominik - klasa 2lt
  9. Kotula Dominik - klasa 2lt

Dodatkowych informacji w sprawie realizacji projektu udziela mgr inż. Adam Dytko.