Drukuj

Poprawiony: 18-09-2012 Piotr Pustelny 16-09-2012

STYPENDIA

 

Drodzy uczniowie wszelkie informacje o stypendiach za wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia oraz socjalnych znajdziecie w niżej wymienionych linkach.

 

 

·         Stypendium za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia:

http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/stypendia-za-wyniki-w-nauce-i-wybitne-osiagniecia

 

·         Stypendium „MŁODY INŻYNIER”:

http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/mlody-inzynier

 

·         Stypendium Szkolne:

http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/stypendia-szkolne

 

·         Zasiłki Szkolne:

http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/oswiata/zasilki-szkolne

 

·         Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „NIE ZAGUBIĆ TALENTU”:

http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/edukacja/preduk/pr2

 

·         Stypendia dla uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych kształcących się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie województwa podkarpackiego:

http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/edukacja/poddzialanie_9_1_3