STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE PRZYZNAWANE PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY

Drukuj

Poprawiony: 19-06-2012 Piotr Pustelny 28-05-2012

   Drodzy uczniowie, Dyrektor Szkoły w dniu 18.05.2012r. działając na podstawie art. 90g ustawy z dnia 07.09.91. o systemie oświaty uchwalił Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie.

  

·        Stypendium będzie przyznawane po każdym okresie roku szkolnego (począwszy od II okresu roku szkolnego 2011/2012).

·         Kryteria otrzymania stypendium:

 

1. średnia ocen za okres co najmniej 4,9

2. zachowanie co najmniej bardzo dobre

3. aktywność i zaangażowanie w życie szkoły lub społeczności lokalnej.

 

 

·         Stypendium jest jednorazowe i wynosi w tym roku 182 zł.

·         Wniosek o stypendium składa wychowawca klasy.

 Informacja o rachunku bankowym do wniosku o przyznanie stypendium za wyniki w nauce.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie przyznawania stypendium za wyniki w nauce …>>>

 

Więcej informacji można uzyskać u pedagogów szkolnych.