Organizacja Szkolenia Personelu
Obsługi Technicznej MTO
Zespołu Szkół Mechanicznych
w Rzeszowie

 


Szukaj w serwisie:

Nasi partnerzy

pratt rzeszow

 hamilton

 

 linetech

 heli one

 

logo of jasionka

 AR

 OKL Rzeszow

 

 

kemon

Awans zawodowy

Awans na stopień nauczyciela kontraktowego

PDFDrukujEmail

 

Wstęp

System awansu wpisuje się w szerszy kontekst reformy edukacji. Wprowadzenie ustawą z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw systemu awansu uruchomiło mechanizm motywujący nauczycieli do podwyższania kwalifikacji oraz doskonalenia zawodowego a także spowodowało znaczną podwyżkę płac. Zasady awansu zawodowego nauczycieli określają przepisy rozdziału 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.). Nauczyciele zgodnie z tymi przepisami mogą ubiegać się o następujące stopnie awansu zawodowego:

Więcej: Awans na stopień nauczyciela kontraktowego

Awans na stopień nauczyciela mianowanego

PDFDrukujEmail

 

Wstęp

Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu dwóch lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego (przez przepracowanie należy rozumieć okres zatrudnienia nauczyciela w szkole). Nauczyciel kontraktowy ma tym samym dwa lata na zaplanowanie własnego rozwoju zawodowego oraz działań, które będzie podejmował w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy oraz podniesienia jakości pracy szkoły, w której jest zatrudniony.

Więcej: Awans na stopień nauczyciela mianowanego

Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PDFDrukujEmail

 

Wstęp

Nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Więcej: Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!