Praktyki i staże dla uczniów

Praktyki i staże dla uczniów 2017/2018

PDFDrukujEmail

12-03-2018 

 

 

Regulamin rekrutacji i udziału w praktykach zawodowych
i stażach zawodowych na feriach letnich
w roku szkolnym 2017/2018

 

pobierz >>

 

 

Załacznik nr 1 - Wykaz Szkół w Rzeszowie objętych wsparciem

 

pobierz >>

 

 

Załacznik nr 2 - Formularz rekrutacyjny (obowiązkowy)

 

pobierz >>

 

 

Załacznik nr 3 - Deklaracja uczestnictwa (obowiązkowy)

 

pobierz >>

 

 

Załacznik nr 4 - Oświadczenie uczestnika projektu (obowiązkowy)

 

pobierz >>

 

 

Załacznik nr 5 - Oświadczenie o dochodach za 2016 r. (obowiązkowy)

 

pobierz >>

 

 

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o niepełnosprawności (składają jeśli dotyczy)

 

pobierz >>

 

 

Załącznik nr 7 - Protokół Komisji Rekrutacyjnej

 

 pobierz >>

 

 

Załącznik nr 7A - Lista rankingowa uczniów zakwalifikowanych do

uczestnictwa w praktykach zawodowych i stażach zawodowych na feriach letnich w roku szkolnym 2017/2018

 

 pobierz >>

 

 

Załącznik nr 7B - Lista rezerwowa uczniów zakwalifikowanych do

uczestnictwa w praktykach zawodowych i stażach zawodowych na feriach letnich w roku szkolnym 2017/2018

 

pobierz >>

 

 

Załącznik nr 8 - Rezygnacja ze stażu/praktyce zawodowej

 

 pobierz >>

 

 

Załącznik nr 9 - Oświadczenie na potrzeby zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (obowiązkowy)

 

 pobierz >>

 

 

Załącznik nr 10 - Informacja o numerze rachunku bankowym

(obowiązkowy - podają numer rachunku swój jeśli posiadają
lub rodziców jeśli nie mają)

 

 pobierz >>

 

 

Załącznik nr 11 - Oświadczenie o rozmiarze odzieży i butów roboczych

(obowiązkowo technik mechanik i technik mechatronik)

 

pobierz >>

Praktyki i staże dla uczniów 2016/2017

PDFDrukujEmail

28-03-2017 

 

 

Regulamin rekrutacji i udziału w praktykach zawodowych
i stażach zawodowych na feriach letnich
w roku szkolnym 2016/2017

 

pobierz >>

 

 

Załacznik nr 1 - Wykaz Szkół w Rzeszowie objętych wsparciem

 

pobierz >>

 

 

Załacznik nr 2 - Formularz rekrutacyjny (obowiązkowy)

 

pobierz >>

 

 

Załacznik nr 3 - Deklaracja uczestnictwa (obowiązkowy)

 

pobierz >>

 

 

Załacznik nr 4 - Oświadczenie uczestnika projektu (obowiązkowy)

 

pobierz >>

 

 

Załacznik nr 5 - Oświadczenie o dochodach za 2015 r. (obowiązkowy)

 

pobierz >>

 

 

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o niepełnosprawności (składają jeśli dotyczy)

 

pobierz >>

 

 

Załącznik nr 7 - Protokół Komisji Rekrutacyjnej

 

pobierz >>

 

 

Załącznik nr 7A - Lista rankingowa uczniów zakwalifikowanych do

uczestnictwa w praktykach zawodowych i stażach zawodowych na feriach letnich w roku szkolnym 2016/2017

 

pobierz >>

 

 

Załącznik nr 7B - Lista rezerwowa uczniów zakwalifikowanych do

uczestnictwa w praktykach zawodowych i stażach zawodowych na feriach letnich w roku szkolnym 2016/2017

 

pobierz >>

 

 

Załącznik nr 8 - Rezygnacja ze stażu

 

pobierz >>

 

 

Załącznik nr 9 - Oświadczenie na potrzeby zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (obowiązkowy)

 

pobierz >>

 

 

Załącznik nr 10 - Informacja o numerze rachunku bankowym

(obowiązkowy - podają numer rachunku swój jeśli posiadają
lub rodziców jeśli nie mają)

 

pobierz >>

 

Załącznik nr 11 - Oświadczenie o rozmiarze odzieży i butów roboczych

(obowiązkowo technik mechanik i technik mechatronik)

 

pobierz >>

 

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!