Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie

Ogłoszenie o wynikach rekrutacji uzupełniającej na staże zawodowe i zajęcia specjalistyczne dla uczniów ZSM w zawodzie technik mechanik lotniczy

PDFDrukujEmail

23-01-2019 

 


Ogłoszenie o wynikach rekrutacji uzupełniającej do udziału w projekcie
pt. „Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie”

 

Komisja Rekrutacyjna powołana przez  Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie ogłasza, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji uzupełniającej do udziału w projekcie pt. "Dualne kształcenie – pewne zatrudnienie" w roku szkolnym 2018/2019 do realizacji staży zawodowych w firmie LINETECH zostali zakwalifikowani następujący uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w zawodzie technik mechanik lotniczy:

 1. Jarosz Patrycja - 2mst
 2. Stopa Kacper - 1ht
 3. Szpytma Dominik - 1lt

Listy zakwalifikowanych na staże i zajęcia specjalistyczne oraz listy rezerwowe zostały wywieszone w gablocie praktyk i staży ZSM na parterze obok sali nr11.

Informacji o projekcie udziela mgr inż. Adam Dytko pok. nr 9. parter.


Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej na staże zawodowe i zajęcia specjalistyczne dla uczniów ZSM w zawodzie technik mechanik lotniczy w roku szkolnym 2018/2019

PDFDrukujEmail

14-01-2019 

 

Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej na staże zawodowe
i zajęcia specjalistyczne dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych
w ramach projektu
pn. Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie
Nr : RPPK.09.04.00-18-0003/17

 

Gmina Miasto Rzeszów/Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej na staże zawodowe oraz zajęcia specjalistyczne dla uczniów w ramach    projektu „Dualne kształcenie – pewne zatrudnienie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z firmą Linetech S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

W ramach projektu, uczniowie ZSM w zawodzie technik mechanik lotniczy zakwalifikowani do projektu, uzyskają następujące rodzaje wsparcia:

 1. płatny staż zawodowy w bazach serwisowych firmy Linetech w wymiarze 300 h realizowany w czasie ferii , wakacji i dni wolnych.
 2. pakiet szkoleń lotniczych (EWIS,FTS,PART,HF) w trakcie stażu
 3. zakwaterowanie w czasie stażu wyjazdowego
 4. refundacja kosztów dojazdu i wyżywienia
 5. stypendium stażowe
 6. odzież robocza
 7. zajęcia specjalistyczne z zakresu prawa lotniczego i dokumentacji obsługowej SP przeprowadzone w Rzeszowie przez specjalistów Linetech w wymiarze 36 h.

Kandydaci składają w sekretariacie szkoły wypełnione i podpisane przez siebie, a w przypadku uczniów niepełnoletnich także przez rodziców, następujące dokumenty:

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie od 14.01.2019 r. do 18.01.2019 r.

 

Szczegółowe wytyczne określa Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie pt. „Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie” w roku szkolnym 2018/2019.

 

Regulamin i dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze projektu, mieszczącym się w pokoju nr 9 parter, oraz na szkolnej stronie internetowej zsm.resman.pl w dziale Projekty Unijne. Informacji o projekcie udziela mgr inż. Adam Dytko.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Ogłoszenie o wynikach rekrutacji na staże zawodowe i zajęcia specjalistyczne dla uczniów ZSM w zawodzie technik mechanik lotniczy

PDFDrukujEmail

21-12-2018 

 

Ogłoszenie o wynikach rekrutacji na staże zawodowe i zajęcia specjalistyczne
dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych  w ramach projektu
pt. „Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie”

 

Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie ogłasza, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie pt. „Dualne kształcenie – pewne zatrudnienie” w roku szkolnym 2018/2019 do realizacji staży zawodowych w firmie LINETECH zostali zakwalifikowani następujący uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w zawodzie technik mechanik lotniczy:

 1. Krauz Seweryn - klasa 3lt
 2. Noga Ernest - klasa 3lt
 3. Pieniążek Hubert - klasa 3lt
 4. Kuryło Aleksandra - klasa 3lt
 5. Bytnar Dominik - klasa 2lt
 6. Węgrzyn Filip - klasa 2lt
 7. Bieniek Wojciech - klasa 2lt
 8. Adach Dominik - klasa 2lt
 9. Kotula Dominik - klasa 2lt

Dodatkowych informacji w sprawie realizacji projektu udziela mgr inż. Adam Dytko.

 

Ogłoszenie o rekrutacji na staże zawodowe i zajęcia specjalistyczne dla uczniów ZSM w zawodzie technik mechanik lotniczy w roku szkolnym 2018/2019

PDFDrukujEmail

10-12-2018 

 

Ogłoszenie o rekrutacji na staże zawodowe
i zajęcia specjalistyczne dla uczniów

Zespołu Szkół Mechanicznych w ramach projektu
pn. Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie
Nr : RPPK.09.04.00-18-0003/17

 

Gmina Miasto Rzeszów/Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na staże zawodowe oraz zajęcia specjalistyczne dla uczniów w ramach    projektu „Dualne kształcenie – pewne zatrudnienie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 Projekt realizowany jest w partnerstwie z firmą Linetech S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

W ramach projektu, uczniowie ZSM w zawodzie technik mechanik lotniczy zakwalifikowani do projektu, uzyskają następujące rodzaje wsparcia:

 1. płatny staż zawodowy w firmie Linetech na lotniskach w Rzeszowie, Katowicach i/lub Warszawie w wymiarze 300 h realizowany w czasie ferii i wakacji.
 2. pakiet szkoleń lotniczych (EWIS,FTS,PART,HF) w trakcie stażu
 3. zakwaterowanie w czasie stażu wyjazdowego
 4. refundacja kosztów dojazdu i wyżywienia
 5. stypendium stażowe
 6. odzież robocza
 7. zajęcia specjalistyczne z zakresu prawa lotniczego i dokumentacji obsługowej SP przeprowadzone w Rzeszowie przez specjalistów Linetech w wymiarze 36 h.

Kandydaci składają w sekretariacie szkoły wypełnione i podpisane przez siebie, a w przypadku uczniów niepełnoletnich także przez rodziców, następujące dokumenty:

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie od 10.12.2018 r. do 15.12.2018 r.

 

Szczegółowe wytyczne określa Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie pt. "Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie" w roku szkolnym 2018/2019.

Regulamin i dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze projektu, mieszczącym się w pokoju nr 9 parter, oraz na szkolnej stronie internetowej http://www.zsm.resman.pl w dziale Projekty Unijne.

 

Informacji o projekcie udziela mgr inż. Adam Dytko.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Ogłoszenie o rekrutacji na staże zawodowe i zajęcia specjalistyczne

PDFDrukujEmail

10-01-2018 

 

Ogłoszenie o rekrutacji na staże zawodowe i zajęcia specjalistyczne
dla uczniów
Zespołu Szkół Mechanicznych w zawodzie
technik mechanik lotniczy w ramach projektu
pn. "Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie"
nr: RPPK.09.04.00-18-0003/17

 

Gmina Miasto Rzeszów/Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na staże zawodowe oraz zajęcia specjalistyczne dla uczniów w ramach projektu „Dualne kształcenie – pewne zatrudnienie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z firmą Linetech Sp. z o.o. Sp.k.

 

Rekrutacja odbędzie się w terminie od 8 stycznia 2018 r. do 15 stycznia 2018 r.

 

Wsparcie w ramach projektu skierowane do uczniówZSM kształcących sięw zawodzie technik mechanik lotniczy.Szczegółowe wytyczne dotyczące udziału w projekcie określa Regulamin rekrutacji i udziału w projekciept. „Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie”w roku szkolnym 2017/2018, zamieszczony na szkolnej stronie internetowej http://www.zsm.resman.pl.

 

Regulamin i dokumenty rekrutacyjne dostępne są również w Biurze projektu, ul. Hetmańska 45A , pokój nr 9. Informacji o projekcie udziela mgr inż. Adam Dytko.

Kandydaciskładają w sekretariacie szkoły wypełnione i podpisane przez siebie, oraz w przypadku uczniów niepełnoletnich także przez rodziców lub opiekunów prawnych następujące dokumenty:

Formularze dokumentów rekrutacyjnych dostępne są na stronie szkoły w dziale: Projekty Unijne. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Mechanicznych w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2018 r. godz.13.00.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!