Mobilność edukacyjna inwestycją w sukces zawodowy

Rekrutacja do udziału w projekcie

PDFDrukujEmail

11-12-2017 

logo wiedza edukacja rozwoj

 

Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie

ogłasza rekrutację do udziału w projekcie:

„Mobilność edukacyjna inwestycją w sukces zawodowy” obejmującym:

 

  • 4-tygodniowe praktyki zawodowe w Lizbonie

Termin: 07.05. – 01.06.2018 r.

  • zajęcia przygotowujące do wyjazdu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

 

Uczestnikami projektu mogą być uczniowie klas trzecich zawodach: technik mechanik lotniczy, technik awionik.

Liczba uczestników: Lizbona – 14 osób

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydują wyniki w nauce oraz zachowanie.

Formularze rekrutacyjne należy składać do 22.12.2017 r.w sekretariacie szkoły w godzinach: 10:00 - 13:00.

 

Pliki do pobrania:

Dodatkowych informacji udziela mgr inż. Andrzej Kulasa, mgr inż. Joanna Cichoń.

Rekrutacja do udziału w projekcie

PDFDrukujEmail

03-10-2017 

logo wiedza edukacja rozwoj

 

Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie

ogłasza rekrutację do udziału w projekcie:

„Mobilność edukacyjna inwestycją w sukces zawodowy” obejmującym:

 

4-tygodniowe praktyki zawodowe w Walencji

Termin: 12.02 – 09.03.2018 r.

 

4-tygodniowe praktyki zawodowe w Berlinie

Termin: 19.02 – 16.03.2018 r.

 

zajęcia przygotowujące do wyjazdu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

 

Uczestnikami projektu mogą być uczniowie klas trzecich i czwartych w zawodach: technik mechanik, technik mechatronik, którzy nie brali dotychczas udziału w projekcie. W zawodzie technik usług fryzjerskich, wyłącznie uczniowie klas trzecich.

 

Liczba uczestników: Walencja - 16 osób , Berlin – 10 osób

 

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydują wyniki w nauce oraz zachowanie.

Formularze rekrutacyjne należy składać do 09.10.2017 r. w sekretariacie szkoły w godzinach: 10 - 13.

 

Pliki do pobrania:

 

1. Formularz rekrutacyjny

pobierz >>

 

2. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

pobierz >>

 

Dodatkowych informacji udziela: mgr inż. Andrzej Kulasa, mgr inż. Joanna Cichon

Projekt "Mobilność edukacyjna inwestycją w sukces zawodowy" - spotkanie z rodzicami

PDFDrukujEmail

28-09-2017 

logo wiedza edukacja rozwoj

 

Zespół Szkół Mechanicznych rozpoczął realizację „Mobilność edukacyjna inwestycją w sukces zawodowy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W dniu 27 września 2017 r. w auli szkolnej odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych. Koordynator współpracy międzynarodowej Andrzej Kulasa zapoznał zebrane osoby o założeniach i planach realizacji tego projektu. W okresie dwóch najbliższych lat na praktyki zagraniczne wyjedzie 56 uczennic i uczniów z branży mechanicznej, lotniczej i fryzjerskiej. Uczestnicy będą doskonalić swoje umiejętności zawodowe w Lizbonie, Walencji i Berlinie. Całkowita wartość projektu: 149 649,00 Euro. Uczniowie mają zapewnione między innymi zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, podróż oraz opiekę pedagogiczną. Przed wyjazdem będą uczestniczyć w kursach językowych. Projekt zakłada również wyjazdy nauczycieli przedmiotów zawodowych na pięciodniowe praktyki do Walencji.

 

Projekt "Mobilność edukacyjna inwestycją w sukces zawodowy"

PDFDrukujEmail

19-09-2017 

logo wiedza edukacja rozwoj

 

Projekt „Mobilność edukacyjna inwestycją w sukces zawodowy” finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych u 56 uczniów i 10 nauczycieli Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie. Całkowity koszt projektu to 149 649,00 Euro (644 463,42 PLN).

 

Uczestnicy mają zapewnione miejsca odbywania praktyk stosownie do branży zawodowej, zakwaterowanie, wyżywienie, podróż, ubezpieczenie, opiekę pedagogiczną. Przed wyjazdem realizują program przygotowania do praktyki zagranicznej w wymiarze 40 godzin lekcyjnych.

 

Zawodowa praktyka zagraniczna trwa 4 tygodnie. Uczestnicy z branży mechanicznej pracują w firmach przemysłowych na terenie Walencji w Hiszpanii. Miejscem odbywania praktyki w branży fryzjerskiej są salony fryzjerskie w Berlinie. Uczniowie z branży lotniczej realizują swoje zadania na lotnisku w Portugalii lub w Słowenii.

 

Biorący udział w projekcie nauczyciele przedmiotów zawodowych odbywają praktykę typu JobShadowing w Lizbonie. Okres pobytu wynosi 5 dni. Wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikaty Europass Mobilność.

 

 

 

Harmonogram zajęć przygotowawczych

„Mobilność edukacyjna inwestycją w sukces zawodowy”
Niemcy - BERLIN

Edycja I

 

pobierz >>

 

Harmonogram  zajęć przygotowawczych
„Mobilność edukacyjna inwestycją w sukces zawodowy”
Hiszpania - WALENCJA
Edycja I

 

pobierz >>

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!