Mobilność edukacyjna inwestycją w sukces zawodowy

Rekrutacja do udziału w projekcie

PDFDrukujEmail

11-02-2018 

logo wiedza edukacja rozwoj

 

Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie

ogłasza rekrutację do udziału w projekcie:

„Mobilność edukacyjna inwestycją w sukces zawodowy” obejmującym:

  • tygodniowe praktyki typu job shadowing dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w Lizbonie

Termin: 29.04. –05.05.2018 r.

  • zajęcia przygotowujące do wyjazdu.

Uczestnikami projektu mogą być nauczyciele przedmiotów zawodowych z branży mechanicznej, fryzjerskiej i lotniczej.

 

Liczba uczestników: 5 osób

 

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydują staż pracy, stopień awansuzawodowego, znajomość języka angielskiego, pełnione funkcje.

Formularze rekrutacyjne należy składać do 26.02.2018 r. w sekretariacie szkoły w godzinach: 10 - 13.

 

Pliki do pobrania:

Dodatkowych informacji udziela: mgr inż. Andrzej Kulasa, mgr inż. Joanna Cichon

Jedziemy do Walencji i Berlina

PDFDrukujEmail

25-01-2018 

logo wiedza edukacja rozwoj

 

Miło nam poinformować, że 11 lutego 2018 r. 16 uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie uda się do hiszpańskiej Walencji, by odbyć miesięczną praktykę w firmach branży mechanicznej.

Tydzień później 18 lutego 2018 r. grupa 10 uczniów naszej szkoły pojedzie na praktykę do Berlina, gdzie czeka na nich praca w firmach branży fryzjerskiej.

Jako element przygotowania do wyjazdu, uczniowie mieli okazję uczestniczenia w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego oraz brali udział w zajęciach kulturowo - pedagogicznych.

Oba wyjazdy odbędą się dzięki projektowi realizowanemu w ZSM pt.: „Mobilność edukacyjna inwestycją w sukces zawodowy”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Rekrutacja do udziału w projekcie

PDFDrukujEmail

11-12-2017 

logo wiedza edukacja rozwoj

 

Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie

ogłasza rekrutację do udziału w projekcie:

„Mobilność edukacyjna inwestycją w sukces zawodowy” obejmującym:

 

  • 4-tygodniowe praktyki zawodowe w Lizbonie

Termin: 07.05. – 01.06.2018 r.

  • zajęcia przygotowujące do wyjazdu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

 

Uczestnikami projektu mogą być uczniowie klas trzecich zawodach: technik mechanik lotniczy, technik awionik.

Liczba uczestników: Lizbona – 14 osób

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydują wyniki w nauce oraz zachowanie.

Formularze rekrutacyjne należy składać do 22.12.2017 r.w sekretariacie szkoły w godzinach: 10:00 - 13:00.

 

Pliki do pobrania:

Dodatkowych informacji udziela mgr inż. Andrzej Kulasa, mgr inż. Joanna Cichoń.

Rekrutacja do udziału w projekcie

PDFDrukujEmail

03-10-2017 

logo wiedza edukacja rozwoj

 

Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie

ogłasza rekrutację do udziału w projekcie:

„Mobilność edukacyjna inwestycją w sukces zawodowy” obejmującym:

 

4-tygodniowe praktyki zawodowe w Walencji

Termin: 12.02 – 09.03.2018 r.

 

4-tygodniowe praktyki zawodowe w Berlinie

Termin: 19.02 – 16.03.2018 r.

 

zajęcia przygotowujące do wyjazdu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

 

Uczestnikami projektu mogą być uczniowie klas trzecich i czwartych w zawodach: technik mechanik, technik mechatronik, którzy nie brali dotychczas udziału w projekcie. W zawodzie technik usług fryzjerskich, wyłącznie uczniowie klas trzecich.

 

Liczba uczestników: Walencja - 16 osób , Berlin – 10 osób

 

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydują wyniki w nauce oraz zachowanie.

Formularze rekrutacyjne należy składać do 09.10.2017 r. w sekretariacie szkoły w godzinach: 10 - 13.

 

Pliki do pobrania:

 

1. Formularz rekrutacyjny

pobierz >>

 

2. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

pobierz >>

 

Dodatkowych informacji udziela: mgr inż. Andrzej Kulasa, mgr inż. Joanna Cichon

Projekt "Mobilność edukacyjna inwestycją w sukces zawodowy" - spotkanie z rodzicami

PDFDrukujEmail

28-09-2017 

logo wiedza edukacja rozwoj

 

Zespół Szkół Mechanicznych rozpoczął realizację „Mobilność edukacyjna inwestycją w sukces zawodowy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W dniu 27 września 2017 r. w auli szkolnej odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych. Koordynator współpracy międzynarodowej Andrzej Kulasa zapoznał zebrane osoby o założeniach i planach realizacji tego projektu. W okresie dwóch najbliższych lat na praktyki zagraniczne wyjedzie 56 uczennic i uczniów z branży mechanicznej, lotniczej i fryzjerskiej. Uczestnicy będą doskonalić swoje umiejętności zawodowe w Lizbonie, Walencji i Berlinie. Całkowita wartość projektu: 149 649,00 Euro. Uczniowie mają zapewnione między innymi zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, podróż oraz opiekę pedagogiczną. Przed wyjazdem będą uczestniczyć w kursach językowych. Projekt zakłada również wyjazdy nauczycieli przedmiotów zawodowych na pięciodniowe praktyki do Walencji.

 

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!