Ogłoszenia

Rekrutacja na płatne staże zawodowe dla uczniów

PDFDrukujEmail

01-03-2019 

 

Ogłoszenie o rekrutacji na staże zawodowe dla uczniów
Zespołu Szkół Mechanicznych
w ramach projektu pn. Rzeszowskie szkoły
zawodowe otwarte na rynek pracy nr: WND-RPPK.09.04.00-18-0039/16

 

Gmina Miasto Rzeszów ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na płatne staże zawodowe dla uczniów w ramach projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 

Rekrutacja odbywa się w terminie od 1 marca 2019 r. do 10 marca 2019 r.

 

Staże zawodowe są skierowane dla łącznie 20 uczniów kształcących się na kierunkach:

 

Kierunek kształcenia

Liczba uczestników

Technik mechanik

5 osób

Technik mechatronik

5 osób

Technik usług fryzjerskich

10 osób

Razem

20 osób

 

Szczegółowe wytyczne dotyczące udziału w projekcie określa Regulamin rekrutacji i udziału w praktykach i stażach zawodowych na feriach letnich w roku szkolnym 2018/2019, zamieszczony na szkolnej stronie internetowej http://www.zsm.resman.pl i tablicy ogłoszeń, gdzie dostępne są również wszystkie dokumenty rekrutacyjne: formularz rekrutacyjny oraz oświadczenia uczestnika.

 

Pobierz dokumenty rekrutacyjne >>

 

Regulaminy i dokumentacja dostępne są również w Biurze projektu ul. Szopena 11 w Rzeszowie (budynek III Liceum Ogólnokształcące).

 

Pobierz regulamin rekrutacji i udziału w praktykach zawodowych i stażach zawodowych

 

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Zespole Szkół Mechanicznych, w sekretariacie szkoły.

 

Uczniowie składają wypełnione i podpisane przez siebie oraz w przypadku uczniów niepełnoletnich także przez rodziców lub opiekunów prawnych następujące załączniki:

  • Załącznik nr 2 – Formularz rekrutacyjny (obowiązkowy)
  • Załącznik nr 3 - Deklaracja uczestnictwa (obowiązkowy)
  • Załącznik nr 4 - Oświadczenie uczestnika (obowiązkowy)
  • Załącznik nr 5-  Oświadczenie o dochodach (obowiązkowy)
  • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o niepełnosprawności (składają jeśli dotyczy)
  • Informację o numerze rachunku bankowego
  • Oświadczenie na potrzeby zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego

Zapraszamy do udziału w formie wsparcia!

 

Rekrutacji na płatne staże zawodowe dla uczniów - dokumenty

PDFDrukujEmail

01-03-2019 

 

Zarządzenie Prezydenta i Regulamin rekrutacji:

 

pobierz >>

 

 

Załącznik nr 1 - Wykaz szkół:

 

pobierz >>

 

 

Załącznik nr 2 - Formularz rekrutacyjny:

 

pobierz >>

 

 

Załącznik nr 3 - Deklaracja uczestnictwa:

 

pobierz >>

 

 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie uczestnika:

 

pobierz >>

 

 

Załącznik nr 5-  Oświadczenie o dochodach:

 

pobierz >>

 

 

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o niepełnosprawności:

 

pobierz >>

 

 

Załącznik nr 7 - Protokół Komisji Rekrutacyjnej:

pobierz >>

 

 

Załącznik nr 7A - Lista osób zakwalifikowanych:

 

pobierz >>

 

 

Załącznik nr 7B - Lista rezerwowa:

 

pobierz >>

 

 

Załącznik nr 8 - Rezygnacja z udziału w stażu/praktyce zawodowej:

 

pobierz >>

 

 

Informacja o numerze rachunku bankowego:

 

pobierz >>

 

 

Oświadczenie na potrzeby zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego:

 

pobierz >>

WZÓR jak wypełnić dokumenty na staż, programy

PDFDrukujEmail

18-06-2018 

 

Uchwała Nr XL/842/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów i refundacji kosztów dojazdu dla uczniów odbywających praktyki zawodowe i staże zawodowe w ramach projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy” w roku szkolnym 2016/2017

 

pobierz >>

 

 

Potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej / stażu zawodowego

 

pobierz >>

 

 

Dzienniczek praktyki zawodowej / stażu zawodowego

 

pobierz >>

 

 

Załącznik nr 2 - Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na praktykę zawodową / staż zawodowy (nowy wzór wniosku)

 

pobierz >>

 

 

Załącznik nr 2 - Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na praktykę zawodową / staż zawodowy (nieobecności)

 

pobierz >>

 

 

Załącznik nr 2 - Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na praktykę zawodową / staż zawodowy (samochód prywatny)

 

pobierz >>

 

 

Załącznik nr 2 - Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na praktykę zawodową / staż zawodowy (wyższa kwota)

 

pobierz >>

 

 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie przewoźnika

 

pobierz >>

 

 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o korzystaniu z prywatnego samochodu osobowego

 

pobierz >>

 

 

Załącznik nr 5 - Upoważnienie do korzystania z samochodu osobowego

 

pobierz >>

 

 

PROGRAMY  NA  STAŻ:

 

Znalezione obrazy dla zapytania ikona pdfMechanik   

Znalezione obrazy dla zapytania ikona pdfMechatronik

  Znalezione obrazy dla zapytania ikona pdfLotniskowe służby operacyjne

 Znalezione obrazy dla zapytania ikona pdfTech. usł. fryzjerskich

 

 

Rozpoczynamy kurs terminologii mechanicznej w języku angielskim

PDFDrukujEmail

20-05-2018 

Rozpoczynamy kurs terminologii mechanicznej w języku angielskim w ramach projektu pn. "Rzeszowskie szkoły otwarte na rynek pracy" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Już w najbliższą środę 23 maja 2018r. o godz. 16:00 w  sali szkoleniowej przy Al. Powstańców Warszawy 26  w Rzeszowie uczniowie zdobywać będą dodatkowe kwalifikacje. Wykonawcą kursu jest firma EDU-IT z Rzeszowa. Życzymy owocnej nauki !

 

 

pobierz >>

Ogłoszenie o rekrutacji na kursy i szkolenia dla nauczycieli

PDFDrukujEmail

14-05-2018 

 

Ogłoszenie o rekrutacji na kursy i szkolenia dla nauczycieli

w Zespole Szkół Mechanicznych w ramach

projektu pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”.

nr: WND-RPPK.09.04.00-18-0039/16

 

 

Gmina Miasto Rzeszów ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na kursy i szkolenia dla nauczycieli do projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 

Szkolenia i kursy skierowane są do nauczycieli ponadgimnazjalnych szkół kształcenia zawodowego objętych wsparciem w ramach projektu.

 

Rekrutacja odbywa się w terminie od 14 maja 2018 r. do 27 maja 2018 r.

 

Szczegółowe wytyczne dotyczące udziału w projekcie określa Regulamin rekrutacji i udziału w kursach i szkoleniach dla nauczycieli dostępny na szkolnej stronie internetowej http://www.zsm.resman.pl i tablicy ogłoszeń, gdzie dostępne są również wszystkie dokumenty rekrutacyjne: formularz rekrutacyjny oraz oświadczenia uczestnika.

 

Pobierz dokumenty rekrutacyjne >>

 

Regulaminy i dokumentacja dostępne są również w Biurze projektu ul. Szopena 13 w Rzeszowie (budynek Gimnazjum nr 2).

 

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Zespole Szkół Mechanicznych, w sekretariacie szkoły.

 

Szczegółowy wykaz kursów i szkoleń dla nauczycieli objętych tym ogłoszeniem przedstawia poniższe zestawienie.

 

Zapraszamy do udziału w tej formie wsparcia!

 

Lp.

Forma wsparcia

Liczba uczestników/uczestniczek

1.1.

Kurs SolidEdge CAD/CAM

 4

1.2.

Kursy języka angielskiego według metodologii Lufthansa Technical Training

4

1.3

 

Kurs w zakresie programowania i druku 3D

4

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!