Ogłoszenia

WZÓR jak wypełnić dokumenty na staż, programy

PDFDrukujEmail

18-06-2018 

 

Uchwała Nr XL/842/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów i refundacji kosztów dojazdu dla uczniów odbywających praktyki zawodowe i staże zawodowe w ramach projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy” w roku szkolnym 2016/2017

 

pobierz >>

 

 

Potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej / stażu zawodowego

 

pobierz >>

 

 

Dzienniczek praktyki zawodowej / stażu zawodowego

 

pobierz >>

 

 

Załącznik nr 2 - Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na praktykę zawodową / staż zawodowy (nowy wzór wniosku)

 

pobierz >>

 

 

Załącznik nr 2 - Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na praktykę zawodową / staż zawodowy (nieobecności)

 

pobierz >>

 

 

Załącznik nr 2 - Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na praktykę zawodową / staż zawodowy (samochód prywatny)

 

pobierz >>

 

 

Załącznik nr 2 - Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na praktykę zawodową / staż zawodowy (wyższa kwota)

 

pobierz >>

 

 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie przewoźnika

 

pobierz >>

 

 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o korzystaniu z prywatnego samochodu osobowego

 

pobierz >>

 

 

Załącznik nr 5 - Upoważnienie do korzystania z samochodu osobowego

 

pobierz >>

 

 

PROGRAMY  NA  STAŻ:

 

Znalezione obrazy dla zapytania ikona pdfMechanik   

Znalezione obrazy dla zapytania ikona pdfMechatronik

  Znalezione obrazy dla zapytania ikona pdfLotniskowe służby operacyjne

 Znalezione obrazy dla zapytania ikona pdfTech. usł. fryzjerskich

 

 

Rozpoczynamy kurs terminologii mechanicznej w języku angielskim

PDFDrukujEmail

20-05-2018 

Rozpoczynamy kurs terminologii mechanicznej w języku angielskim w ramach projektu pn. "Rzeszowskie szkoły otwarte na rynek pracy" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Już w najbliższą środę 23 maja 2018r. o godz. 16:00 w  sali szkoleniowej przy Al. Powstańców Warszawy 26  w Rzeszowie uczniowie zdobywać będą dodatkowe kwalifikacje. Wykonawcą kursu jest firma EDU-IT z Rzeszowa. Życzymy owocnej nauki !

 

 

pobierz >>

Ogłoszenie o rekrutacji na kursy i szkolenia dla nauczycieli

PDFDrukujEmail

14-05-2018 

 

Ogłoszenie o rekrutacji na kursy i szkolenia dla nauczycieli

w Zespole Szkół Mechanicznych w ramach

projektu pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”.

nr: WND-RPPK.09.04.00-18-0039/16

 

 

Gmina Miasto Rzeszów ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na kursy i szkolenia dla nauczycieli do projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 

Szkolenia i kursy skierowane są do nauczycieli ponadgimnazjalnych szkół kształcenia zawodowego objętych wsparciem w ramach projektu.

 

Rekrutacja odbywa się w terminie od 14 maja 2018 r. do 27 maja 2018 r.

 

Szczegółowe wytyczne dotyczące udziału w projekcie określa Regulamin rekrutacji i udziału w kursach i szkoleniach dla nauczycieli dostępny na szkolnej stronie internetowej http://www.zsm.resman.pl i tablicy ogłoszeń, gdzie dostępne są również wszystkie dokumenty rekrutacyjne: formularz rekrutacyjny oraz oświadczenia uczestnika.

 

Pobierz dokumenty rekrutacyjne >>

 

Regulaminy i dokumentacja dostępne są również w Biurze projektu ul. Szopena 13 w Rzeszowie (budynek Gimnazjum nr 2).

 

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Zespole Szkół Mechanicznych, w sekretariacie szkoły.

 

Szczegółowy wykaz kursów i szkoleń dla nauczycieli objętych tym ogłoszeniem przedstawia poniższe zestawienie.

 

Zapraszamy do udziału w tej formie wsparcia!

 

Lp.

Forma wsparcia

Liczba uczestników/uczestniczek

1.1.

Kurs SolidEdge CAD/CAM

 4

1.2.

Kursy języka angielskiego według metodologii Lufthansa Technical Training

4

1.3

 

Kurs w zakresie programowania i druku 3D

4

Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej na staże zawodowe i praktyki dla uczniów

PDFDrukujEmail

12-04-2018 

 

Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej na staże zawodowe dla uczniów
Zespołu Szkół Mechanicznych
w ramach projektu
pn. Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy

nr: WND-RPPK.09.04.00-18-0039/16

 

Gmina Miasto Rzeszów ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na płatne staże zawodowe dla uczniów w ramach projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 

Rekrutacja odbywa się w terminie od 12 kwietnia 2018 r. do 19 kwietnia 2018 r.

 

 

Kierunek kształcenia

Łączna liczba uczestników

Technik mechanik

36 osób

Technik mechatronik

Technik lotniskowych
służ operacyjnych

Technik usług fryzjerskich

 

 

Szczegółowe wytyczne dotyczące udziału w projekcie określa Regulamin rekrutacji i udziału w praktykach i stażach zawodowych na feriach letnich w roku szkolnym 2017/2018, zamieszczony na szkolnej stronie internetowej http://www.zsm.resman.pl i tablicy ogłoszeń, gdzie dostępne są również wszystkie dokumenty rekrutacyjne: formularz rekrutacyjny oraz oświadczenia uczestnika (wybierz więcej i pobierz dokumenty).

Regulaminy i dokumentacja dostępne są również w Biurze projektu ul. Szopena 13 w Rzeszowie (budynek III Liceum Ogólnokształcące).

 

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Zespole Szkół Mechanicznych, w sekretariacie szkoły.

 

 

Zapraszamy do udziału w formie wsparcia!

 

Więcej: Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej na staże zawodowe i praktyki dla uczniów

Ogłoszenie o rekrutacji uzupełaniającej na kursy i szkolenia dla uczniów

PDFDrukujEmail

09-04-2018 

 

Ogłoszenie o rekrutacji uzupełaniającej na kursy i szkolenia dla uczniów
w Zespole Szkół Mechanicznych w ramach

projektu pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”.

nr: WND-RPPK.09.04.00-18-0039/16

 

 

Gmina Miasto Rzeszów ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej na kursy i szkolenia dla uczniów do projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 

Szkolenia i kursy skierowane są do uczniów ponadgimnazjalnych szkół kształcenia zawodowego objętych wsparciem w ramach projektu.

 

Rekrutacja na kurs spawania TIG 1 (tylko dla osób pełnoletnich) odbywa się w terminie od 9 kwietnia do 12 kwietnia 2018 r.

Kurs będzie odbywał się w terminie od kwietnia do końca czerwca 2018 r.

UWAGA !!! Liczy się kolejność zgłoszeń.

 

Szczegółowe wytyczne dotyczące udziału w projekcie określa Regulamin rekrutacji i udziału w kursach i szkoleniach dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018 dostępny na szkolnej stronie internetowej http://www.zsm.resman.pl i tablicy ogłoszeń, gdzie dostępne są również wszystkie dokumenty rekrutacyjne: formularz rekrutacyjny oraz oświadczenia uczestnika. Regulaminy i dokumentacja dostępne są również w Biurze projektu ul. Szopena 13 w Rzeszowie (budynek Gimnazjum nr 2).

 

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Zespole Szkół Mechanicznych, w sekretariacie szkoły.

 Link do formularzy zgłoszeniowych.

Szczegółowy wykaz kursów i szkoleń dla uczniów objętych tym ogłoszeniem przedstawia poniższe zestawienie.

 

Zapraszamy do udziału w tej formie wsparcia!

 

Lp.

Forma wsparcia

Liczba osób

Liczba godzin

Kierunek kształcenia

1

Kurs spawania TIG 1

 

11

150 godzin

Technik: mechanik, mechatronik

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!