Podkarpacie stawia na zawodowców

Rekrutacja do projektu

PDFDrukujEmail

Poprawiony: 07-04-2014 Piotr Pustelny 03-04-2014 

1

Gmina Miasto Rzeszów – Zespół Szkół Mechanicznych

w Rzeszowie

 

ogłasza rekrutację do udziału w projekcie:

 

Podkarpacie stawia na zawodowcówobejmującym praktyki i staże zawodowe realizowane w okresie wakacji 2014 w zawodach:

 

Zawód

Ilość osób

Praktyki – 5 dni

Staże – 4 tygodnie

Technik mechanik lotniczy

15

1

Technik awionik

7

3

Technik mechanik

-

23

Technik mechatronik

-

18

Technik usług fryzjerskich

18

-

 

Praktyki i staże w zawodach mechanik lotniczy i awionik oraz praktyki w zawodzie technik usług fryzjerskich będą wyjazdowe. Uczestnicy mają zapewniony transport, zakwaterowanie i pełne wyżywienie.

Staże dla mechaników i mechatroników będą realizowane w Rzeszowie, uczestnicy otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1000 zł brutto, oraz zwrot kosztów dojazdu.

 

Uczestnikami projektu mogą być uczniowie Technikum Nr 7 w Rzeszowie z wyjątkiem uczniów klas czwartych.

 

Na praktyki i staże zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskają największą ilość punktów wynikających z trzech kryteriów kwalifikacyjnych: miejsce zamieszkania, ocena z zachowania oraz średnia ocen z przedmiotów zawodowych na I semestr roku szkolnego 2013/2014.

 

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne będą w sekretariacie szkoły od 31.03.2014 r.

Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach 31.03 – 11.04.2014 r. w sekretariacie szkoły.

 

Regulamin rekrutacji i udziału w praktykach i stażach na feriach letnich w roku szkolnym 2013/2014 dostępny jest na stronie www.zsm.resman.pl pobierz...>>>

 

 

Dodatkowych informacji udziela mgr inż. A. Dytko ( pokój nr 3 )

PRAKTYKI WAKACYJNE – INFORMACJE

PDFDrukujEmail

Poprawiony: 10-07-2013 Piotr Pustelny 29-06-2013 

Poniżej znajdują się linki z informacjami dla poszczególnych zawodów.

 

technik usług fryzjerskich  pobierz...>>>

 

technik mechanik lotniczy i technik awionik – praktyka  pobierz...>>>

 

technik mechanik lotniczy i technik awionik – staż  pobierz...>>>

 

technik mechanik i technik mechatronik  pobierz...>>>

 

Uwaga:

1.Nastąpiła zmiana numeru do opiekuna praktyk w zawodzie technik usług fryzjerskich pani Agnieszki Pustelak – nowy numer to 796430872 Proszę kontaktować się z opiekunem lub z organizatorem praktyk panią Grażyną Ficek pod nr telefonu 662036959

 

2.Wszystkie grupy wyjeżdżające do Jeleniej Góry mają zbiórki w niedziele o godz.19.45. na głównej stacji PKS w Rzeszowie- znak rozpoznawczy opiekun będzie miał kartkę A4 z napisem: Wyjazd do Jeleniej Góry "Podkarpacie stawia na zawodowców" Odjazd o godz.20.10. Proszę nie kupować biletów , opiekun będzie miał bilety. Proszę kontaktować się z opiekunem lub z organizatorem praktyk panią Grażyną Ficek pod nr telefonu 662036959

 

3.W razie pytań , przypadków losowych lub innych nieprzewidzianych sytuacji proszę kontaktować się z panią Grażyną Ficek pod tel. 662036959 lub z biurempod tel.17 875 4596

Podkarpacie stawia na zawodowców

PDFDrukujEmail

Poprawiony: 19-06-2013 Piotr Pustelny 19-06-2013 

Uwaga !

Spotkanie informacyjne dla zakwalifikowanych na praktyki i staże wakacyjne odbędzie się

w piątek 21.06.2013. o godz.8.50. w auli szkolnej.

W czasie spotkania uczestnicy otrzymają umowy, dzienniczki praktyk i staży

oraz kontakty do poszczególnych opiekunów.

 

Obecność obowiązkowa !

Wakacyjne praktyki i staże

PDFDrukujEmail

Poprawiony: 24-05-2013 Piotr Pustelny 24-05-2013 

Gmina Miasto Rzeszów – Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie ogłasza ostateczne listy zakwalifikowanych do udziału w projekcie: „Podkarpacie stawia na zawodowców” obejmującym praktyki i staże zawodowe realizowane w okresie wakacji 2013.

 

Zawód

Ilość osób

Praktyki – 5 dni

Staże – 4 tygodnie

Technik mechanik lotniczy

5

9

Technik awionik

5

7

Technik mechanik

-

8

Technik mechatronik

-

12

Technik usług fryzjerskich

29

-

 

 pobierz listy zakwalifikowanych >>>>

 

UWAGA !!!

Spotkanie informacyjne z pracownikami biura projektu na którym zostaną podane terminy , miejsca praktyk i staży dla poszczególnych zawodów oraz informacje organizacyjne odbędzie się w dniu 28 maja 2013r. o godz. 8.45 w auli szkolnej. Obecność obowiązkowa.

„Podkarpacie stawia na zawodowców”

PDFDrukujEmail

Piotr Pustelny

Logo POKL

logo UE

 

 

 

 

Gmina Miasto Rzeszów – Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie

 

ogłasza rekrutację do udziału w projekcie:

 

 

„Podkarpacie stawia na zawodowców” 

 

obejmującym praktyki i staże zawodowe realizowane w okresie wakacji 2013 w zawodach:

 

Zawód

Ilość osób

Praktyki – 5 dni

Staże – 4 tygodnie

Technik mechanik lotniczy

10

5

Technik awionik

5

5

Technik mechanik

-

10

Technik mechatronik

-

10

Technik usług fryzjerskich

20

-

 

Więcej: „Podkarpacie stawia na zawodowców”

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!