INFORMACJE O PROJEKCIE

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

11-03-2020

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie

 

Numer i nazwa Działania: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

 

Instytucja, w której wniosek został złożony: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 

Tytuł projektu: Kształcenie wysokich lotów.

 

Okres realizacji projektu: od: 01.09.2019 do: 30.09.2022

 

CEL PROJEKTU

 

Głównym celem projektu jest dostosowanie form, metod i warunków kształcenia i szkolenia zawodowego do zmieniających się oczekiwań na rynku pracy, wzmocnienie przewagi kompetencyjnej oraz kluczowych kwalifikacji zawodowych obecnych oraz przyszłych pracowników sektora lotniczego oraz branży usług lotniczych z terenów województwa podkarpackiego poprzez organizację staży dla uczniów i nauczycieli w firmie LOT AMS Sp. z o.o. Efektywne dopasowywanie zakresu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostępności programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

 

ZADANIA PROJEKTU

  1. Zorganizowanie praktyk/staży u pracodawców dla uczniów/uczennic uczących się w zawodzie technik mechanik lotniczy
  2. Zorganizowanie praktyk/staży u pracodawców dla nauczycieli przedmiotów zawodowych uczących w zawodzie technik mechanik lotniczy.
  3. Wyposażenie pracowni szkolnych (technik mechanik lotniczy)
  4. Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe dla uczniów/nauczycieli uczących się w zawodzie technik mechanik lotniczy.

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!