PROGRAM PROMOCJI POZYTYWNYCH POSTAW I WARTOŚCI

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

16-12-2019

 

"PRZYJAZNE SERCE" w roku szk. 2019/2020

 

Cele programu:

 • kreowanie i promowanie pozytywnych postaw i wartości ogólnoludzkich oraz społecznych,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za innych,
 • dążenie do poszanowana wolności osobistej i godności człowieka,
 • mobilizowanie młodzieży do stawania w obronie wartości moralnych.

Kryteria postawy kandydata

 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność współpracy z innymi,
 • wytrwałość w pokonywaniu trudności,
 • empatia,
 • pomoc słabszym i potrzebującym,
 • odpowiedzialność za siebie i innych,
 • skuteczność działania,
 • reagowanie na nietolerancję, krzywdę drugiego człowieka.

Formy działań młodzieży zasługujące na nagrodzenie:

 • podejmowanie działań wolontarystycznych ( minimum 1 rok) na rzecz społeczeństwa i środowiska lokalnego,
 • aktywna postawa w przeciwdziałaniu uzależnieniom dzieci i młodzieży,
 • podejmowanie działań przeciw przemocy i agresji w szkole,
 • aktywne i szlachetne postepowanie w miejscu zamieszkania, wobec sąsiadów.

Przebieg programu:

 • Wyłonienie uczniów wyróżniających się w szkole, w domu lub w innych środowiskach takimi cechami jak: życzliwość, przyjaźń, bohaterstwo, poświęcenia dla innych, odpowiedzialność.
 • Sporządzenie opinii o wybranych uczniach przez wychowawcę, samorząd klasowy, katechetę.
 • Przekazanie opinii do koordynatorek programu: E. Pitery lub I. Szeteli (termin: 29 lutego 2020).
 • Analiza opinii o przedstawionych kandydatach przez zespół wychowawczy.

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!