Dzień Edukacji Narodowej

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

14-10-2019

W dniu dzisiejszym odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pamiętając o celach reform z roku 1773, iż „edukacja powinna być sama w sobie użyteczna, ułatwiać życie i prowadzić do poprawy poziomu życia materialnego”, uroczystość poprzedziło podpisanie kolejnego Porozumienia dotyczącego działań w ramach klasy patronackiej Pratt & Whitney Rzeszów S.A. z Zespołem Szkół Mechanicznych. Patronatem objęta została klasa I as 5 – letniego technikum w zawodzie technik mechatronik. Porozumienie podpisali ze strony Pratt & Whitney Rzeszów S.A. Vice Prezes ds. Operacyjnych, Dyrektor Zarządzający Pan Marcin Samolej oraz Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. W. Andersa Pan Mariusz Kapica. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele firmy LOT AMS Aircraft Maintenance Services oraz LineTech, które sprawują patronat nad klasami w zawodach technik awionik i technik mechanik lotniczy, a także przedstawiciele Rady Rodziców.

Po części oficjalnej dyrektor Zespołem Szkół Mechanicznych wręczył nagrody Dyrektora wyróżnionym nauczycielom oraz pracownikom szkoły, a uczniowie przedstawili zebranym program specjalnie przygotowany na Dzień Edukacji Narodowej.

 

Wszystkiego, co najlepsze, Drodzy pedagodzy i pracownicy naszej szkoły.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!