Wystartuj z nami - 30 października 2018 r.

wyst 10-2018 7

 

AGENDA

 • Termin wydarzenia to 30 października 2018 r. w Zespole Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie, przy ul. Hetmańskiej 45a.
 • Udział w evencie będzie całkowicie bezpłatny zarówno dla zaproszonych Pracodawców jak i uczestników wydarzenia.
 • Wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Rzeszowie zaproszenie pracodawców do udziału w imprezie – w imprezie udział weźmie min. 10 pracodawców z podkarpackiego rynku pracy. Założenia: zaproszenie wystosowane zostanie do pracodawców, którzy aktywnie uczestniczą w podkarpackim rynku pracy, planuje się, aby byłoby to firmy z różnych branż (priorytetem będą branżę wpisujące się w inteligentne specjalizacje województwa podkarpackiego), tak aby oferta dla osób planujących podjęcie pracy była możliwie najszersza. Ponadto w ramach eventu zaproszeni zostaną Dyrektorzy Szkół oraz osoby odpowiedzialne za organizację praktyk zawodowych w celu nawiązania współpracy na organizację powyższych praktyk z zaproszonymi Pracodawcami.
 • Od dnia 16 października 2018 r. rejestracja uczestników przez portal: wystartujznami.nakiedy.pl
 • Rejestracja możliwa będzie do dnia 29 października 2018 r. W ramach portalu rezerwacyjnego możliwe będą następujące działania: rezerwacja terminów na rozmowy kwalifikacyjne (w tym przesłanie krótkiej informacji na temat dorobku zawodowego) oraz rezerwacja miejsc na warsztaty,

Działania promocyjne:

 • Aktywna kampania w mediach społecznościowych
 • Plakaty w autobusach miejskiej komunikacji
 • Artykuł w prasie lokalnej
 • Wysłanie zaproszeń i plakatów do szkół z województwa podkarpackiego
 • Wysłanie plakatów do Powiatowych Urzędów Pracy
 • Dystrybucja ulotek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie, Szkołach, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz biurach karier jednostek naukowych.
 • Konkurs promocyjny – w mediach społecznościowych zorganizowany zostanie konkurs związany z tematyką imprezy, przykładowe zasady konkursu: prześlij zdjęcie obrazujące wpływ Funduszy Europejskich na region województwa podkarpackiego, na którym widoczne będzie hasło: PODKARPACKIE – WYSTARTUJ Z NAMI – CZAS NA FUNDUSZE EUROPEJSKIE – autor najlepszego zdjęcia otrzyma voucher w kwocie 100 zł.

Do kogo skierowane jest wydarzenie:

 • Do osób bezrobotnych lub planujących zmianę pracy;
 • Do osób planujących wejść na rynek pracy: studenci, absolwenci szkół i uczelni;
 • Do pracodawców, którzy aktywnie poszukują pracowników;
 • Do przedsiębiorców, którzy chcą zwiększyć zakres swojej wiedzy na temat możliwości pozyskiwania finansowania ze środków unijnych;

Agenda wydarzeń w dniu 30 października 2018 r.

 • W godzinach od 8:00 do 14:00 – odbędą się rozmowy kwalifikacyjne uczestników eventu z Pracodawcami. Każdy z Pracodawców będzie miał zapewnione pomieszczenie do prowadzenia w sposób swobodny rozmów kwalifikacyjnych. Czas każdej rozmowy jest nie dłuższy niż 20 min. Pracodawca, ze względu na rezerwację terminów online przez uczestników imprezy, nie może odmówić ani też odwołać zarezerwowanej rozmowy. Jedynie uczestnik eventu, poprzez system rezerwacyjny może odwołać lub zmienić godzinę rozmowy. Każdy z Pracodawców otrzyma naklejki/lub pieczątkę, za każdą przeprowadzoną rozmowę kwalifikacyjną Pracodawca wyda uczestnikowi spotkania 2 szt. naklejek/lub pieczątek.
 • W godzinach od 10:00 do 14:00 – tradycyjna Giełda pracy w auli Szkoły, na której swoje stoiska będą mieć zaproszeni Pracodawcy. Podczas Giełdy, Pracodawcy będą mieć zapewnione stosika wystawiennicze oraz catering. Ponadto każdy z pracodawców otrzyma drobny upominek w ramach podziękowania za udział w imprezie.

W czasie trwania eventu na auli zorganizowane zostaną następujące konkursy dla uczestników:

 • „Fundusze Unijne - moja droga do sukcesu” – konkurs plastyczny – autor najlepszej pracy nagrodzony zostanie voucherem na kwotę 150 zł. do jednego z marketów AGD. Konkurs skierowany będzie do młodzieży i osób bezrobotnych będących uczestnikami wydarzenia. Autorzy wyróżnionych prac (2 szt.) otrzymają vouchery na kwotę 100 zł. do jednego z marketów AGD. W ramach ogłoszenia konkursu w czasie imprezy udostępniony zostanie regulamin konkursu dla wszystkich uczestników. W konkursie udział weźmie minimum 5 uczestników, którzy będą mieć minimum 60 min. na sporządzenie pracy, następnie po zebraniu prac, komisja (w składzie: min.3 osoby ze strony organizatorów), dokonają wyboru zwycięzców. Każdy ze zwycięzców podpisze protokół z odbioru nagrody.
 • Test z wiedzy na temat Funduszy Unijnych w aspekcie województwa podkarpackiego – Konkurs skierowany będzie do wszystkich chętnych – łącznie z wystawcami – zwycięzca otrzyma voucher w kwocie 250 zł. . do jednego z marketów AGD. W ramach ogłoszenia konkursu w czasie imprezy udostępniony zostanie regulamin konkursu dla wszystkich uczestników. W konkursie udział weźmie minimum 5 uczestników, którzy dostaną test z wiedzy na temat funduszy UE (test powstanie we współpracy z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego), uczestnicy będą mieć minimum 15 min. na sporządzenie pracy, następnie po zebraniu prac, komisja (w składzie: min.3 osoby ze strony organizatorów), dokonają wyboru zwycięzcy. Zwycięzca podpisze protokół z odbioru nagrody.

Od godziny 10:00 do 14:00 – prowadzone będą WARSZTATY w 4 blikach tematycznych:

 • 10:00 – 11:00 Pisanie CV i listu motywacyjnego w praktyce – prowadzący – pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie – na podstawie załączonego listu intencyjnego.
 • 11:00 – 12:00 Jak być aktywnym na rynku pracy – warsztat nie tylko dla osób bezrobotnych – prowadzący – pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie – na podstawie załączonego listu intencyjnego.
 • 12:00 – 13:00 Jak ugryźć miliony z unijnych pieniędzy – czyli co oferują fundusze unijne – dla początkujących – prowadzący: Daria Korcz
 • 13:00 – 14:00 Jak ugryźć miliony z unijnych pieniędzy – czyli co oferują fundusze unijne – dla „wtajemniczonych” – prowadzący: Daria Korcz
 • Każdy uczestnik warsztatów otrzyma zaświadczenie o ukończeniu warsztatów. Ponadto każdy z uczestników otrzyma notes wraz z długopisem.

W czasie trwania eventu zorganizowana zostanie zabawa polegająca na zbieraniu pieczątek/lub naklejek, za uzbieranie 6 naklejek uczestnik wydarzenia otrzymuje prezent. Naklejki/lub pieczątki będzie można otrzymać w ramach następujących działań:

 • Udział w rozmowie kwalifikacyjnej – uczestnik otrzymuje 2 szt. naklejek/pieczątek
 • Udział w konkursach organizowanych przez w ramach wydarzenia – uczestnik otrzymuje 2 szt. naklejek/pieczątek
 • Udział w warsztatach organizowanych przez w ramach wydarzenia – uczestnik otrzymuje 2 szt. naklejek/pieczątek
 • Rozmowa z wystawcami na auli – jeden pracodawca – 1 naklejka/pieczątka

Po zebraniu odpowiedniej ilości (na blankietach rozdawanych uczestnikom wydarzenia) naklejek/pieczątek (6 szt.) uczestnik w oznaczonym punkcie odbiera upominek. Upominki będą do odbioru w godzinach trwania imprezy na auli tj. od 10:00 do 14:00.

Równolegle do prowadzonych rozmów kwalifikacyjnych uczniowie z młodszych klas wraz ze swoimi opiekunami wzięli udział w warsztatach zorganizowanych w Centrum Aktywizacji Zawodowej  w Rzeszowie (PUP). Z pomocą pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie młodzież przedstawiła swoje propozycje na udany biznes oraz przygotowała swoje CV. Najlepsze pomysły zostały nagrodzone.

 

wyst 10-2018 4

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!