Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

    

DOKUMENTY:

 

Kandydaci składają w terminie od 7 maja do 11 czerwca 2018 r. następujące dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (Strona naboru).

 

Od 22 do 26 czerwca 2018 r. do godz. 15:00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

Do 29 czerwca do 6 lipca 2018 r. do godziny 15.00 należy dostarczyć:

  • świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego w oryginale (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły),
  • 3 aktualne fotografie (podpisane na odwrocie),
  • kartę zdrowia,
  • kandydaci do szkoły zawodowej dodatkowo załączają zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie,
  • kandydaci do zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie fryzjer załączają ponadto odpis umowy o pracę, zawartej w celu przygotowania zawodowego (należy zgłaszać się do szkoły lub Cechu Rzemiosł wielobranżowych przy ul. Piłsudskiego17).

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!