Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

 

ZASADY PRZYJĘĆ DO SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2020/2021:

 

Komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej.

 

nabor 2019-punkty 1B

 

1 za oceny wyrażone w stopniu: 1) celującym – przyznaje się po 18 punktów; 2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów; 3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów; 4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów; 5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

 

Przedmioty brane pod uwagę:

 • Technik awionik
  • język polski
  • matematyka
  • język obcy - najwyższa ocena
  • informatyka
 • Technik mechanik lotniczy
  • język polski
  • matematyka
  • język obcy - najwyższa ocena
  • informatyka
 • Technik lotniskowych służb operacyjnych
  • język polski
  • matematyka
  • język obcy - najwyższa ocena
  • geografia
 • Technik mechatronik  
  • język polski
  • matematyka
  • język obcy - najwyższa ocena
  • informatyka
 • Technik mechanik
  • język polski
  • matematyka
  • język obcy - najwyższa ocena
  • informatyka
 • Technik usług fryzjerskich
  • język polski
  • matematyka
  • język obcy - najwyższa ocena
  • biologia

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!