Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

 

ZASADY PRZYJĘĆ DO SZKOŁY:

 

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 1, art. 20h ust. 6 pkt 2 i art. 20j ust. 2 pkt 1 ustawy:

 

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

 • celujący - 18 punktów
 • bardzo dobry - 17 punktów
 • dobry - 14 punktów
 • dostateczny - 8 punktów
 • dopuszczający - 2 punkty

Za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać łącznie, co najwyżej 18 punktów za:

 • ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów
 • uzyskanie w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty tytułu:
  - finalisty konkursów przedmiotowych - 10 punktów
  - więcej niż jednego tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
  - laureata konkursu przedmiotowego - 7 punktów
  - finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  - międzynarodowym – 4 punkty
  - krajowym – 3 punkty
  - wojewódzkim – 2 punkty
  - powiatowym – 1 punkt
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, szczególnie wolontariat – 3 punkty.

 Przedmioty brane pod uwagę:

 • Technik awionik
  • język polski
  • matematyka
  • język obcy - najwyższa ocena
  • informatyka
 • Technik mechanik lotniczy
  • język polski
  • matematyka
  • język obcy - najwyższa ocena
  • informatyka
 • Technik lotniskowych służb operacyjnych
  • język polski
  • matematyka
  • język obcy - najwyższa ocena
  • geografia
 • Technik mechatronik  
  • język polski
  • matematyka
  • język obcy - najwyższa ocena
  • informatyka
 • Technik mechanik
  • język polski
  • matematyka
  • język obcy - najwyższa ocena
  • informatyka
 • Technik usług fryzjerskich
  • język polski
  • matematyka
  • język obcy - najwyższa ocena
  • biologia

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!