Rekrutacja do udziału w projekcie pt. "Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej"

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

20-09-2016

Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie
ogłasza rekrutację do udziału w projekcie:
„Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej”

obejmującym:

 

- 4-tygodniowe praktyki zawodowe w Berlinie (branża fryzjerska)

Termin: 20.03. – 14.04.2017 r.

 

- 4-tygodniowe praktyki zawodowe w Lizbonie (branża lotnicza)

Termin: 06.03. – 31.03.2017 r.

 

- zajęcia przygotowujące do wyjazdu w czesie wolnym od zajęć lekcyjnych

 

Uczestnikami projektu mogą być uczniowie klas trzecich i czwartych w zawodach: technik usług fryzjerskich (praktyki w branży fryzjerskiej), technik mechanik lotniczy i technik awionik (praktyki w branży lotniczej), którzy nie brali dotychczas udziału w programie „Erasmus+ Mobilność edukacyjna”.

 

Liczba uczestników:
- 11 osób (branża fryzjerska),
- 14 osób (branża lotnicza).

 

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydują wyniki w nauce oraz zachowanie.

Formularze rekrutacyjne należy składać do 21.10.2016 r. w pokoju nr 3
w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 10:00 - 13:00.

 

Dodatkowych informacji udzielają:
mgr inż. Andrzej Kulasa i mgr Daniel Prokopik

 

Pliki do pobrania:

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!