Nowy kierunek - technik lotniskowych służb operacyjnych

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

01-06-2016

 

Technik lotniskowych służb operacyjnych

 

 

Obsługa lotniska

 

Aby lotnisko mogło dobrze i bezkolizyjnie pracować, potrzebna jest cała flota pracowników stanowiących jego tak zwaną obsługę naziemną. Można wyróżnić między innymi obsługę odpowiedzialną za pasażerów, za bagaż, techniczno- administracyjną czy operacyjną lotu. Konieczne jest także obsadzenie stanowisk związanych z transportem naziemnym czy kontrolą zaopatrzenia. Absolwent kierunku technik lotniskowych służb operacyjnych będzie przygotowany do pracy w nadzorze obsługi, ale może także pracować na każdym stanowisku obsługowym.

 

Nadzór operacyjny

Dyżurny Zarządzania Operacyjnego Portu Lotniczego

 

Zespół Dyżurnych Zarządzania Operacyjnego Lotniska przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę czuwa nad prawidłową pracą portu lotniczego, nadzorując wszystkie działające tu służby.

 

Do głównych zadań Dyżurnych Portu należy:

 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem pracy terminali pasażerskich;
 • nadzór nad prawidłowym działaniem służb lotniskowych w polu manewrowym lotniska (na drogach startowych, drogach kołowania, sektorach trawiastych) oraz na płytach postojowych samolotów;
 • monitorowanie dróg startowych i bezpośrednie przekazywanie kontrolerom ruchu lotniczego ważnych dla pilotów informacji dot. ich stanu;
 • informowanie o zmianie stanu przeszkód lotniczych i aktualności Dokumentacji Rejestracyjnej Lotniska;
 • dokonywanie aktualizacji oraz wprowadzanie zmian do Zbioru Informacji Lotniczych (AIP) Polska w zakresie lotniska;
 • wydawanie specjalnych depesz lotniczych (NOTAM) informujących użytkowników lotniska o czasowej niedostępności elementów infrastruktury lotniskowej;
 • publikacja depesz SNOWTAM informujących o warunkach niebezpiecznych w obrębie pola naziemnego ruchu lotniczego, powodowanych przez śnieg lub lód;
 • w sytuacjach kiedy załoga samolotu zgłasza problemy techniczne mogące mieć wpływ na bezpieczne lądowanie – zapewnienie asysty służb ratowniczych i medycznych, a przede wszystkim koordynacja ich działań i kierowanie całością działań ratowniczych;
 • podejmowanie szeregu bieżących decyzji o charakterze operacyjnym zapewniających ciągłe i niezakłócone działanie portu lotniczego.

 

Obsługa płytowa

 • obsługa bagażu,
 • sprzątanie samolotów,
 • ogrzewanie/klimatyzacja,
 • załadunek/rozładunek,
 • kontrola załadunku,
 • holowanie/wypychanie samolotów,
 • łączność płyta-kokpit,
 • grzanie i chłodzenie kabiny samolotu,
 • odladzanie,
 • plombowanie samolotów,
 • uruchamianie (ASU, GPU),
 • transport,
 • wymiana wody,
 • obsługa asenizacyjna,
 • nadzór operacyjny,
 • General Aviation.

Obsługa pasażera

 • obsługa pasażerów przylatujących,                  
 • odprawy biletowo – bagażowej,
 • obsługa pasażerów w hali odlotów,
 • obsługa pasażerów w czasie nieregularności,
 • obsługa pasażerów wymagających specjalnej opieki,
 • obsługa bagażu zaginionego,
 • obsługa rejsów zakłóconych,
 • obsługa rejsów General Aviation,
 • współpraca ze służbami lotniskowymi,
 • obsługa rejsów charterowych.

 

Zajęcia praktyczne będą się odbywały w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka, lotnisku OKL PRz, lotniskach aeroklubów.

 

Ważna informacja dla kandydatów,
którzy są zainteresowani kształceniem w zawodach lotniczych

 

 

Osoby funkcyjne pracujące w portach lotniczych, na lotniskach oraz w lotniczych organizacjach obsługowych, powinny spełniać wymagania Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakresie wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz uprawnień lotniczych. Te daje tylko kształcenie w zawodach bezpośrednio związanych z lotnictwem. Na poziomie szkół ponadgimnazjalnych są to zawody: technik mechanik lotniczy, technik awionik, technik lotniskowych służb operacyjnych.

 

Zespół Szkół Mechanicznych posiada Certyfikat Zatwierdzenia Organizacji Szkolenia i Egzaminowania w Zakresie Obsługi Technicznej nr. PL.147.019 wydany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w dniu 4 sierpnia 2015 r. Informowanie o uzyskiwaniu kwalifikacji pozwalających na pracę w sektorze lotniczym po ukończeniu kształcenia w innych zawodach z elementami edukacji lotniczej czy o nachyleniu lotniczym, świadczy o nieznajomości obowiązujących w lotnictwie przepisów.

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!