V KRAJOWA KONFERENCJA TECHNICZNYCH SZKÓŁ LOTNICZYCH

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

09-11-2015

 

 

 

                                PROGRAM KONFERENCJI

 

12 listopada 2015r.

11.30

Rejestracja uczestników konferencji.

12.30

Marsz Lotników – Otwarcie Konferencji.

12.35

Przywitanie gości przez Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie.

12.45

Wprowadzenie – Prezes Stowarzyszenia Technicznych Szkół Lotniczych.

13.00

Wystąpienia gości.

13.30

Lotnicze organizacje obsługowe pracodawcami absolwentów technikum. Oczekiwania.

10’

- przedstawiciel Heli One,

10’

- przedstawiciel LOT Aircraft Maintenance Services,

10’

- przedstawiciel LineTech,

10’

- przedstawiciel PZL Warszawa – Okęcie – Centrum Serwisowe CASA.

14.10

Przerwa kawowa.

14.30

Współpraca szkół średnich i wyższych:

10’

- Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej,

10’

- Wojskowa Akademia Techniczna,

10’

- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie.

15.00

Współpraca przemysłu lotniczego ze szkołami zawodowymi:

35’

- Dolina Lotnicza - Pratt & Whitney,

10’

- Bydgoski Klaster Lotniczy,

10’

- Efektywna ścieżka do licencji mechanika lotniczego i awionika – Ośrodek Kształcenia
   Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej,

10’

- E-learning w kształceniu mechaników lotniczych,

10’

- Nauczanie technicznego języka angielskiego według sprawdzonej metodologii Lufthansa
   Technical Training.

16.15

Przerwa kawowa.

16.25

Spotkanie z wicedyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej p. Ewą Rudomino.

17.10

Wymiana doświadczeń – dyskusja.

19.00

Spotkanie integracyjne – kolacja.

 

 

13 listopada 2015r.

9.00

Zapotrzebowanie na mechaników lotniczych w Europie i poza Europą do roku 2013 – Naczelnik
Inspektoratu Personelu Technicznego ULC.

9.15

Planowane na 2016 zmiany w Rozporządzeniu 1321/2014 – Naczelnik Inspektoratu
Personelu Technicznego ULC.

9.30

Raport uznania wiedzy Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego – Naczelnik Inspektoratu
Personelu Technicznego ULC.

9.45 – 10.30

Zwiedzanie Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii
Wytwarzaniaw Rzeszowie (CKP).

10.30 – 15.00

Wizyta w:

 

- Heli One Poland,

 

- Ośrodku Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej,

 

- Porcie Lotniczym Rzeszów – Jasionka,

 

- Hangarach LineTech.

18.00

Zwiedzanie Rzeszowa.

 

 

14 listopada 2015r.

9.00 – 9.20

Prezentacje zaproszonych gości adresowane do dyrektorów szkół.

9.20 – 9.40

Droga do certyfikatu – Zespół Szkół w Dęblinie i Rzeszowie.

9:40

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Wyniki i analiza. Prezes STSL.

10.00

Działania Zarządu STSL w okresie między Konferencjami. Sprawozdanie Prezesa.

10.10

Dyskusja. Zakończenie Konferencji.

 

ZAPROSZENI GOŚCIE

1.

Władze samorządowe i oświatowe.

2.

Pratt & Whitney S.A. Rzeszów

3.

Stowarzyszenie „Dolina Lotnicza”

4.

Politechnika Rzeszowska

5.

Heli One Poland

6.

Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej.

7.

Port Lotniczy – Rzeszów Jasionka

8.

MTU Aero Engines Polska

9.

Aeroklub Rzeszowski

10..

Aeroklub Podkarpacki Szkoła Lotnicza w Krośnie.

11..

Urząd Lotnictwa Cywilnego

12..

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

13..

Wojskowa Akademia Techniczna

14..

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

15..

LOT Aircraft Maintenance Services

16..

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

17..

PZL Warszawa - Okęcie

18..

PUL Heliseco

19..

LineTech

20..

INNpuls

21..

Aeroklub Bydgoski

22..

Bydgoski Klaster Lotniczy

23..

Port Lotniczy Bydgoszcz

24..

Dreamline Technical English

25..

Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie

 

UCZESTNICY

1.

Europejskie Technikum Lotnicze w ZSRiT w Powodowie k/Wolsztyna

2.

Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 w Bydgoszczy

3.

Zespół Szkół Mechanicznych im. Gen. W. Andersa w Rzeszowie

4.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku

5.

Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Malborku

6.

Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku

7.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie

8.

Zespół Szkół Technicznych i Handlowych im. F. Kępki w Bielsku-Białej

9.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Jana Pawła II w Gnieźnie

10.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie

11.

Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku w Warszawie

12.

Zespół Szkół Zawodowych w Dęblinie

13.

Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach

14.

Technikum nr 4 w Bytomiu

15.

Zespół Szkół Mechanicznych nr 4 w Krakowie

16.

Techniczne Zakłady Naukowe – Technikum nr 5 w Częstochowie

17.

Technikum Lotnicze - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

18.

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Sosnowcu - Technikum nr 4

19.

Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu

20.

Lotnicze Zakłady Naukowe we Wrocławiu

21.

Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej w Poznaniu

22.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie

23.

Zespół Szkół Technicznych w Mielcu

24.

Zespół Szkół Zawodowych im. mjr Henryka Dobrzańskiego "HUBALA" w Radomiu

25.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Chełmie

26.

Zespół Szkół Polkowice

 

PROGRAM KONFERENCJI

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!