Egzamin z kwalifikacji

 

Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie

pobierz >>Procedury przeprowadzania i organizowania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

pobierz >>Terminów przeprowadzania egzaminów potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie w 2015 r.

pobierz >>Zawody i kwalifikacje

pobierz >>


Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

- Technik awionik (315316)

pobierz >>


- Technik mechanik (311504)

pobierz >>


- Technik mechanik lotniczy (315317)

pobierz >>


- Technik mechatronik (311410)

pobierz >>


- Technik usług fryzjerskich  (514105)

pobierz >>


Więcej informacji na temat egzaminów można uzyskań na stronie:

http://www.oke.krakow.pl/inf/

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!