Kadra pedagogiczna - rok szkolny 2017/2018

Kadra pedagogiczna - rok szkolny 2017/2018

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

 

 
Wykaz Pracowników 
Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie
 
 
Dyrekcja:
 
1.
mgr Mariusz Kapica
dyrektor szkoły
2.
mgr inż. Bożena Piękoś - Kwolek
wicedyrektor szkoły
3.
mgr Alicja Romaszuk
wicedyrektor szkoły
 
 
Pedagog szkolny:
 
1.
mgr Iwona Adamiec – Zielińska
pedagog szkolny
2.
mgr Edyta Dragulska
pedagog szkolny, doradca zawodowy
 

Biblioteka szkolna:
 
1.  mgr Krystyna Potoczna  bibliotekarz
 2.  mgr Grażyna Rosa  bibliotekarz
 3.  mgr Marta Mucha  bibliotekarz
 

Praktyka zawodowa:

1.
mgr Daniel Prokopik
kierownik kształcenia praktycznego

 
Nauczyciele:
  
1.
mgr Monika Bajor
matematyka
2.
mgr Magdalena Bardzik
język angielski
3.
mgr Alicja Bartyzel
wychowanie fizyczne 
4.
mgr Mariola Berrahal
język angielski
5.
mgr inż. Wojciech Boroń
przedmioty lotnicze
6.
Grzegorz Brzeski
przedmioty lotnicze
7.
mgr Barbara Brzęk
język polski
8.
mgr Agnieszka Buć
wychowanie fizyczne
9.
mgr Tomasz Chrapek
wychowanie fizyczne
10.
mgr inż. Joanna Cichoń
przedmioty ekonomiczne
11.
ks. mgr Adam Cyran
religia
12.
mgr inż. Bogdan Czach
przedmioty lotnicze
13.
mgr Piotr Czajor
matematyka
14.
mgr Anna Domagała
wychowanie fizyczne
15.
mgr Edyta Dragulska
przedmioty pedagogiczne
16.
mgr inż. Adam Dytko
przedmioty mechaniczne
17.
mgr inż. Grzegorz Fąfara
informatyka
18.
mgr Andrzej Frydrych
historia, edukacja dla bezpieczeństwa
19.
mgr Leokadia Grzesik
matematyka
20.
mgr Marek Haber
wychowanie fizyczne 
21.
mgr Bożena Hałucha
przedmioty fryzjerskie
22.
mgr Krystian Herba
wychowanie fizyczne
23.
mgr Mariusz Kapica
język polski
24.
mgr Agnieszka Kapłon
język polski
25.
mgr Bożena Kataniak – Stefańska
język niemiecki
26.
mgr inż. Mariusz Kisiel
przedmioty elektrotechniczne, informatyka
27.
mgr inż. Zdzisław Kłeczek
przedmioty elektrotechniczne, przedsiębiorczość
28.
mgr inż. Natalia Kocój
przedmioty mechaniczne
29.
mgr Dagmara Kotowicz
język angielski
30.
mgr inż. Andrzej Kulasa
przedmioty mechaniczne
31.
mgr Dorota Kustra
język niemiecki
32.
mgr Kinga Lizak
religia
33.
mgr Dorota Łagowska
język angielski
34.
mgr Sławomir Łoboda
język angielski
35.
mgr inż. Marek Magniszewski
przedmioty lotnicze
36.
mgr Krzysztof Mazur
religia
37.
mgr inż. Dorota Michnia
przedmioty elektrotechniczne
38.
mgr Marta Mucha
przedmioty fryzjerskie
39.
mgr Jolanta Nazarko
język polski
40.
mgr Adam Nazimek
informatyka
41.
mgr Agata Pawlak
wiedza o kulturze, j. niemiecki
42. ks. mgr Jakub Pawłowski
religia
43.
mgr Anna Pieruszewska - Sarama
przedmioty fryzjerskie
44.
mgr inż. Bożena Piękoś – Kwolek
informatyka
45.
mgr Elżbieta Pitera
biologia

46.

mgr Cezary Prokop
wychowanie fizyczne
47.
mgr Daniel Prokopik
przedmioty fryzjerskie
46.
mgr inż. Piotr Pustelny
przedmioty mechaniczne
47.
mgr inż. Danuta Rak
BHP, przedmioty lotnicze
48.
mgr inż. Tadeusz Reichel
przedmioty mechaniczne
49.
mgr Alicja Romaszuk
matematyka
50.
mgr Paweł Rosa
fizyka
51.
mgr Aneta Sakowska   
przedmioty fryzjerskie
52.
mgr inż. Maksymilian Sobczak
przedmioty mechaniczne
53.
mgr Sławomir Stawarz
wychowanie fizyczne  
54.
mgr Lucyna Sulencka
język angielski
55.
mgr Ilona Szetela
geografia
56.
mgr Urszula Szpuga
matematyka
57.
mgr Katarzyna Szum
zajęcia rewalidacyjne
58.
mgr Ewa Świder
matematyka
59.
mgr Sławomir Świetlik
język polski
60.
mgr inż. Agnieszka Uchman 
przedmioty mechaniczne
61.
mgr Mariola Ustrzycka
historia
62.
mgr Monika Wiśniowska
język angielski
63.
mgr Ewa Wojakowska
WOS, historia
64.
mgr inż. Magdalena Wojtaszek – Hudzik
chemia, fizyka
65.
mgr Katarzyna Wojtowicz
zajęcia rewalidacyjne
 z

Pracownicy administracji:
 
1.
mgr Bożena Jabłońska
specjalista
2.
mgr Edyta Kawa
referent
3.
mgr Żaneta Musiałek
sekretarz szkoły
4.
mgr Adam Nazimek
informatyk
5.
mgr Janusz Pasterz
kierownik gospodarczy
6.
Pani Stanisława Szmuc
główny księgowy
7.
mgr inż. Maciej Domiszewski
specjalista
8.
mgr inż. Adam Dytko
specjalista
 

Pracownicy obsługi:
 
1.
Pani Anna Bator
sprzątaczka
2.
Pani Grażyna Bober 
sprzątaczka
3.
Pan Jan Dulkiewicz
konserwator
4.
Pan Edward Grzebyk
portier
5.
Pani Elżbieta Grzebyk
sprzątaczka
6.
Pani Bożena Kopacz
sprzątaczka
7.
Pan Witold Kopacz
portier
8.
Pan Adam Kulasa
robotnik gospodarczy
9.
Pani Renata Obuch
sprzątaczka
10.
Pani Urszula Skwirut
sprzątaczka
  
 

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!