Organizacja Szkolenia Personelu
Obsługi Technicznej MTO
Zespołu Szkół Mechanicznych
w Rzeszowie

 


Szukaj w serwisie:

Nasi partnerzy

pratt rzeszow

 hamilton

 

 linetech

 heli one

 

logo of jasionka

 AR

 OKL Rzeszow

 

 

kemon

„Podkarpacie stawia na zawodowców”

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Piotr Pustelny

Logo POKL

logo UE

 

 

 

 

Gmina Miasto Rzeszów – Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie

 

ogłasza rekrutację do udziału w projekcie:

 

 

„Podkarpacie stawia na zawodowców” 

 

obejmującym praktyki i staże zawodowe realizowane w okresie wakacji 2013 w zawodach:

 

Zawód

Ilość osób

Praktyki – 5 dni

Staże – 4 tygodnie

Technik mechanik lotniczy

10

5

Technik awionik

5

5

Technik mechanik

-

10

Technik mechatronik

-

10

Technik usług fryzjerskich

20

-

 

 

Praktyki i staże w zawodach mechanik lotniczy i awionik oraz praktyki w zawodzie technik usług fryzjerskich będą wyjazdowe. Uczestnicy mają zapewniony transport, zakwaterowanie i pełne wyżywienie.

Staże dla mechaników i mechatroników będą realizowane w Rzeszowie, uczestnicy otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1000 zł brutto, oraz zwrot kosztów dojazdu.

 

Uczestnikami projektu mogą być uczniowie Technikum Nr 7 w Rzeszowie z wyjątkiem uczniów klas czwartych.

 

Na praktyki i staże zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskają największą ilość punktów wynikających z trzech kryteriów kwalifikacyjnych: miejsce zamieszkania, ocena z zachowania oraz średnia ocen z przedmiotów zawodowych na I semestr roku szkolnego 2012/2013.

 

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne będą w sekretariacie szkoły od 28.01.2013 r.

Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach 28.01 – 01.03.2013 r. w sekretariacie szkoły.

 

Regulamin rekrutacji i udziału w praktykach i stażach na feriach letnich w roku szkolnym 2012/2013 dostępny jest na stronie www.zsm.resman.pl - pobierz...>>>

 

 

Dodatkowych informacji udzielają mgr inż. A. Dytko i mgr inż. A. Kulasa

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!